DSC09438.JPG
- Wprowadzamy plan działania dla obszarów wiejskich - mówił Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego.

Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, o nowej wspólnej polityce rolnej

13 września 2022
– Wprowadzamy plan działania dla obszarów wiejskich: trzydzieści działań, które dotyczą wszystkich obszarów życia na wsi – mówił Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego. Wydarzenie od poniedziałku do czwartku trwa w Targach Kielce. Ponad 400 przedstawicieli z 40 krajów dyskutuje o problemach i przyszłości wsi.

Europejski Parlament Wiejski to inicjatywa trzech ważnych organizacji - są to European Rural Community Alliance (ERCA), Partnership for Rural Europe (PREPARE), European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Wydarzenie jest organizowane co dwa lata. W tym roku po raz pierwszy w Polsce. Organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a miejsce spotkania - Targi Kielce i Centrum Kongresowe. W piątej edycji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego uczestniczy 400 przedstawicieli organizacji społecznych, publicznych, naukowych i gospodarczych z niemal 40 krajów Europy.

Nowa wspólna polityka rolna i pakt dla wsi

Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa  Janusz Wojciechowski  omówił obecne i przyszłe działania Unii Europejskiej podejmowane na rzecz obszarów wiejskich.

- Kiedy w czerwcu 2021 roku opublikowaliśmy wizję długoterminową dla obszarów wiejskich, zidentyfikowaliśmy Europejski Parlament Wiejski jako partnera do tworzenia Paktu dla Obszarów Wiejskich. Od stycznia organizacje ELARD [red. Europejskie Stowarzyszenie Liderów Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich], ERCA [red.  Sojusz Europejskiej Wspólnoty Wiejskiej] oraz PREPARE [red. Partnerstwo dla obszarów wiejskich Europy] i inne instytucje zaangażowały się i przyczyniły do powstawania Paktu dla Obszarów Wiejskich. Ten pakt ma na celu po raz pierwszy zebrać wszystkich przedstawicieli rządów i przedsiębiorców , aby pracować razem, osiągnąć zamierzone cele dotyczące  długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich aż do 2040 roku. To trudne, ale też obiecujące – mówił komisarz.

 

Jak wyjaśniał, obszary wiejskie borykają się z problemami strukturalnymi, takimi jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, infrastruktury cyfrowej i niezbędnych usług dla młodych osób.

- Wprowadzamy plan działania dla obszarów wiejskich: trzydzieści działań, które dotyczą wszystkich obszarów życia na wsi. Tematy akcji dotyczą m.in. mobilności, energii, klimatu, innowacyjności dla młodzieży czy ekonomii społecznej. Pakt dla Obszarów Wiejskich ma trzy cele: zdefiniować głosy mieszkańców wsi, aby umieścić je wyżej w agendzie politycznej, a także wypracować możliwość współpracy i wzajemnego uczenia się oraz dobrowolnego zaangażowania w działanie. W szczególności mamy nadzieję, że państwa członkowskie zbudują dedykowane strategie dla obszarów wiejskich, rozpoczną działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zainwestują fundusze Unii Europejskiej na obszarach wiejskich – zaznaczał Janusz Wojciechowski.

 

Jak wyjaśniał unijny komisarz, nowa wspólna polityka rolna będzie nadal promować wzrost zatrudnienia, równość płci, w tym udział kobiet w rolnictwie, włączenie społeczne i rozwój lokalny na obszarach wiejskich. - W latach 2023-2027 ramy prawne dadzą szeroki wachlarz możliwości wzmocnienia obszarów wiejskich. Inteligentne wioski to społeczności wiejskie, które mogą korzystać z innowacyjnych rozwiązań, mają potencjał, aby pomóc przezwyciężyć wyzwania i poprawić jakość życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie nowych technologii w innowacjach społecznych. Podczas czwartkowego panelu dotyczącego paktu europejskiego, będziemy omawiali sam pakt, ale również to co może on przynieść w przyszłości - zapowiedział Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa.

 

 

 

Polecane aktualności
19 września 2022
Przez cztery dni 400 uczestnikom V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego towarzyszyły „świętokrzyskie” folklor i smaki. Wydarzenie po raz pierwszy miało miejsce w Polsce, w Targach Kielce, a goście z 40 państw spędzali czas pomiędzy owocami, warzywami, kwiatami, widokami i rolniczymi maszynami z naszego województwa.
15 września 2022
Pilne potrzeby i konieczne zmiany wskazuje Deklaracja Mieszkańców Wsi wypracowana w czasie czterodniowego V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach. Mowa między innymi o bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym, prostym dostępie do funduszy unijnych oraz eliminacji węgla.
15 września 2022
– Powinniśmy wykorzystać siłę samorządów lokalnych. Zdajemy sobie sprawę, że jednym z naszych zadań w ramach prezydencji Czech w Unii Europejskiej jest wspieranie inteligentnych wiosek na poziomie europejskim - mówił Radim Sršeň, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wiceprzewodniczący Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów podczas dyskusji w Targach Kielce.
12 września 2022
Kielecki ośrodek wystawienniczy stał się miejscem obrad trwającego aż cztery dni Europejskiego Parlamentu Wiejskiego! W głos wsi wsłuchiwać się będzie aż 400 przedstawicieli europejskich instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z niemal 40 krajów.
12 września 2022
– Europejski Parlament Wiejski  to partner do tworzenia Paktu dla Obszarów Wiejskich – zaznaczał Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa podczas otwarcia wydarzenia w poniedziałek, 12 września w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Ponad 400 przedstawicieli z 40 krajów dyskutuje o problemach i przyszłości wsi.