Każda rejestracja musi zostać zweryfikowana przez pracownika Targów Kielce. Proces weryfikacji trwa zazwyczaj nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Po pomyślnej weryfikacji na twoje konto mailowe przyjdzie powiadomienie o możliwości zalogowania się do Portalu Klienta.

Formularz podpisuje i oświadczenie składa osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z wpisami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo innym właściwym dla Zamawiającego rejestrze. Jako upoważnionego należy w formularzu wskazać osobę, która będzie administrowała Państwa kontem.

Każda z firm może posiadać jedno konto, tj. jednego administratora konta odpowiedzialnego za organizację Państwa wystąpienia na targach.

Instrukcja:   Zobacz film

Instrukcja:   Zobacz film

Instrukcja:   Zobacz film

Jeśli posiadasz konto w Portalu Klienta Targów Kielce to w momencie wystawienia faktury otrzymasz na swój adres mailowy powiadomienie.

Aby potwierdzić swój udział w targach konieczne jest kliknięcie przycisku WYŚLIJ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH. Jest to moment formalnego zgłoszenia udziału w imprezie targowej organizowanej przez Targi Kielce SA i zawarcia umowy pomiędzy obiema stronami. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem - to następuje dopiero po potwierdzenie ze strony Targów Kielce. Wysłanie zgłoszenia udziału nie powoduje też blokady formularza - nadal możecie przeglądać i zamawiać usługi, wyposażenie oraz przyłącza mediów.

Twoje zgłoszenie udziału w targach oczekuje na formalne potwierdzenie przez pracownika Targów Kielce. Dalsze informacje otrzymasz w wiadomości mailowej.

Instrukcja:   Zobacz film

Instrukcja:   Zobacz film