Stowarzyszenia targowe:
Stowarzyszenie Targów Międzynarodowych UFI
Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyki Targowej CENTREX
Polska Izba Przemysłu Targowego
Zagraniczni organizatorzy targów
GalExpo Lwów - Ukraina
V-Trade Debreczyn - Węgry
Media
Organizacje
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"
Ochotnicze Hufce Pracy - Świętokrzyska Wojewódzka Komend
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.
Izby
Polsko Gruzińska Izba Przemysłowo - Handlowa
Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
Czesko-Polska Izba Handlowa
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
TAIWANTRADE
Polsko Portugalska Izba Gospodarcza