Menu - nagłówek (dodatkowe)

Zaloguj się

PL

Targi Kielce Spółka Akcyjna
Zakładowa 1
25-672 Kielce
NIP: 657 030 98 03
REGON: 290036480

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352242
Sąd Rejonowy w Kielcach 
X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 68.519.900,00 zł

Strona internetowa: www.targikielce.pl
e-mail: biuro@targikielce.pl

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy