Targi Kielce Spółka Akcyjna
Zakładowa 1
25-672 Kielce
NIP: 657 030 98 03
REGON: 290036480

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352242
Sąd Rejonowy w Kielcach 
X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 68.519.900,00 zł

Strona internetowa: www.targikielce.pl
e-mail: biuro@targikielce.pl