1dekl.png

Deklaracja Mieszkańców Wsi efektem dyskusji podczas V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach. Oto jej treść

15 września 2022
Pilne potrzeby i konieczne zmiany wskazuje Deklaracja Mieszkańców Wsi wypracowana w czasie czterodniowego V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach. Mowa między innymi o bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym, prostym dostępie do funduszy unijnych oraz eliminacji węgla.

Europejski Parlament Wiejski to długofalowa kampania prowadzona przez European Rural Community Alliance (ERCA), Partnership for Rural Europe (PREPARE), European LEADER Association for Rural Development (ELARD), której punktem kulminacyjnym jest organizowane co dwa lata spotkanie Parlamentu. W tym roku po raz pierwszy wydarzenie miało miejsce w Polsce.

 

W Centrum Kongresowym Targów Kielce przez cztery dni gościło  400 przedstawicieli organizacji społecznych, publicznych, naukowych i gospodarczych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Europy. Dyskutowali o wyzwaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich Europy. Głównym zadaniem spotkania osób z niemal 40 państw oraz instytucji Unii Europejskiej było wyrażenie głosu mieszkańców wsi, identyfikacji problemów oraz zbieranie pomysłów i propozycji płynących od wiejskich społeczności. Efekt prac przybrał formę dokumentu. 

 

Została wypracowana Deklaracja z Kielc, która zostanie przedstawiona rządom europejskim oraz Komisji Europejskiej.

 

Treść Deklaracji Mieszkańców Wsi: 

 "My, około 350 uczestników z 39 krajów europejskich, spotkaliśmy się podczas V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego Kielcach w dniach 12-15 września 2022 r., gromadząc mieszkańców wsi, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, przedsiębiorców, rządy krajowe i instytucje Unii Europejskiej. W pełni zdajemy sobie sprawę z pilności obecnej sytuacji i głównych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa – wojny, inflacji, kryzysów energetycznych, klimatu i różnorodności biologicznej, susz i pożarów, żywności i bezpieczeństwa, braku solidarności, zmian wywołanych przez pandemię, podzielone społeczeństwa i inne zmiany polityczne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne wywierające wpływ na nasze społeczności. W oparciu o krajowe parlamenty obszarów wiejskich i inne wydarzenia organizowane przez naszych europejskich i krajowych partnerów dyskusje w Kielcach zaowocowały wezwaniem obywateli i decydentów na wszystkich szczeblach do zmobilizowania zasobów i ludzi oraz zapewnienia spójności polityk i programów z uwzględnieniem obszarów wiejskich. Jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność i wezwać współobywateli i decydentów do pomocy w tworzeniu zrównoważonych społeczności wiejskich.

 

Odporność na kryzysy

1. Społeczności wiejskie odgrywają kluczową rolę w naszej odporności na liczne wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj, jak pokazano podczas pandemii. Różnorodność obszarów wiejskich, zasoby i odporność mają krytyczne znaczenie dla społeczeństwa. Za jakość zaangażowania w swoich społecznościach odpowiadają lokalni aktorzy. Wiele obszarów wiejskich zawiera unikalne rozwiązania lokalne w ramach społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych grup działania, rad wiejskich, strategii inteligentnych wsi i innych. Działania promujące dobrostan społeczny, umożliwiające współpracę, edukację, wsparcie liderów społeczności i budowanie zaufania to kluczowe aspekty, poza wsparciem ekonomicznym, mające na celu zmniejszenie napięć społecznych między różnymi grupami i opiniami. Zrównoważenie obszarów wiejskich zależy również od wsparcia kluczowych usług lokalnych, infrastruktury i rozwoju gospodarczego, a także dla młodych ludzi, mniejszości i migrantów.

2. Uznając tę ​​kluczową rolę, wsparcie dla społeczności wiejskich wymaga większego nacisku, integracji i konsolidacji. Wizja i dobra wola powinny odzwierciedlać autentyczną agendę obszarów wiejskich na szczeblu europejskim i krajowym, przeznaczając na to odpowiednie środki finansowe i włączając rozwój obszarów wiejskich w szersze ramy polityczne. Restrukturyzacja powiązań sektora publicznego będzie miała kluczowe znaczenie dla bardziej zintegrowanego, strategicznego podejścia. Niezbędna jest współpraca wszystkich odpowiedzialnych za obszary wiejskie na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Holistyczne i zintegrowane podejście musi obejmować wszystkie obszary i poziomy polityki, aby odzwierciedlić rzeczywistość obszarów wiejskich.

Bezpieczeństwo i solidarność

3. Równość, prawa człowieka i solidarność to podstawowe wartości zapewniające nasze przyszłe bezpieczeństwo w obliczu globalnych wyzwań. Muszą to być kluczowe fundamenty polityki i działania w miarę postępów, z poważnymi implikacjami dla sposobu, w jaki organizujemy nasze społeczeństwa i demokracje.

4. Istniejące praktyki demokratyczne napotykają na wyzwania i będą wymagały kontroli i wzmocnienia na wszystkich poziomach, aby zapewnić integrację, reprezentatywność i solidność. Demokracja uczestnicząca i budowanie potencjału kompetencji obywatelskich muszą zostać poszerzone o indywidualną reprezentację i nowe formy cyfryzacji. Wsparcie dostępne dla społeczności w ramach różnych programów nie może być pomniejszane przez biurokrację, wąskie ramy lub brak zaufania na poziomie krajowym lub europejskim. Powinny istnieć oparte na wynikach, uproszczone i zrozumiałe procedury potwierdzające wiedzę, istniejące praktyki i wolontariat ludzi.

5. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich i społeczności wiejskich powinno odzwierciedlać wiejską rzeczywistość, dlatego wymaga wzmocnienia i rozszerzenia w celu zwiększenia lokalnego dostępu do funduszy i kontroli nad nimi. Tak jest w przypadku programów UE i na poziomie krajowym. Ramy UE na lata 2028-2034 powinny obejmować prawdziwie holistyczne podejście i bezpośrednie programy rozwoju obszarów wiejskich, również w ramach polityki spójności. Programy powinny być wdrażane w sposób zdecentralizowany, poprzez partnerstwa lokalne, tak aby wsparcie finansowe mogło jak najlepiej odpowiadać potrzebom i wyzwaniom. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) powinien być obowiązkowy we wszystkich państwach członkowskich, w tym we wszystkich europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (ESI).

6. Popieramy pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Jednak wszystkie szczeble rządów, społeczności i osób fizycznych powinny być świadome znaczenia gotowości i aktywnie budować odporność, m.in. w postaci wiedzy, gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, rezerw energetycznych i paliwowych oraz zabezpieczenia dostępu do wiarygodnych informacji.

7. Najistotniejsze, długoterminowe i nadrzędne wyzwania, przed którymi obecnie stoimy, wynikają z naturalnego środowiska, w którym wszyscy musimy żyć i na które wywieramy znaczący wpływ. Przejawia się to w zmianach klimatu i utracie bioróżnorodności. Nie możemy dłużej czekać, aby stawić czoła tym wyzwaniom. Wzywamy wszystkie szczeble, osoby, organizacje i rządy do podjęcia szybkich i znaczących działań.

8. Energia ma fundamentalne znaczenie dla nowoczesnego społeczeństwa i należy przyspieszyć przejście na zero węgla. Obszary wiejskie zapewniają lokalizację i źródła wielu rodzajów systemów energii odnawialnej, z których możemy korzystać, a mieszkańcy powinni mieć nad nimi kontrolę i móc z nich korzystać.

9. Wreszcie, nie możemy kontynuować ekonomicznego paradygmatu nieograniczonego wzrostu, który doprowadził nas do kruchej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Wszyscy musimy przyspieszyć proces, aby osiągnąć system gospodarczy, który wykracza poza wzrost w kierunku modelu zrównoważonego rozwoju."

 

/MŚ/

Polecane aktualności
21 czerwca 2023
Za 30-letnie doświadczenie w produkcji szerokiego asortymentu maszyn rolniczych została doceniona firma Jar-met z Węgrowa na Mazowszu w czasie targów techniki rolniczej Agrotech. Otrzymała Puchar Ministra Rolnictwa.
09 maja 2023
W piątek, 8 marca 2024 roku rozpocznie się XXIX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz XXIII Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. Wystawy potrwają do popołudnia w niedzielę, 10 marca.
05 kwietnia 2023
Targi Agrotech zostały Partnerem Premium pierwszej w Polsce konferencji marketingowej dla branży rolniczej - Agrocon. Ekipa Agrotechu pojawi się również na wydarzeniu i zaprezentuje prelekcję pod tytułem: Targi – marketing przyszłości. Spotkajmy się przy kawie
03 kwietnia 2023
Siedem przedsiębiorstw z Ukrainy prezentowało ofertę podczas 28. edycji targów techniki rolniczej Agrotech w Kielcach, kolejne przyjechały na rekonesans. – Tu można się pokazać i znaleźć klienta, co przyniesie firmie wyniki, sprzedaż, rozpoznawalność – mówił przedstawiciel Maans.
27 marca 2023
Targi techniki rolniczej, zorganizowane w dnia od 17 do 19 marca w Targach Kielce, zostały ocenione najwyżej w Polsce w plebiscycie „Gazety Targowej”. Redakcja wydawnictwa pod uwagę wzięła profesjonalną organizację wydarzenia, doskonałą obsługę wystawców i zwiedzających oraz bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami mediów.
19 marca 2023
- Jeśli rolnik wypełniając wniosek  o dopłaty nie zaznaczy ekoschematów, może okazać się, że otrzyma połowę zeszłorocznej kwoty. Warto wiedzieć, jak z nich korzystać – mówili Karolina Szałas i Grzegorz Przysucha z firmy ProInvest Doradztwo Inwestycyjne podczas warsztatów w Targach Kielce.  
19 marca 2023
- Mam i sam korzystam z odpowiedniego ubioru do różnego rodzaju prac. Rodzice nas uczyli od najmłodszych lat, na co zwracać uwagę, by wykonywać roboty bezpiecznie – mówił Tomasz Klimkowski, popularny świętokrzyski rolnik. Tiktoker wspierał Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w promowaniu zasad bezpiecznej pracy podczas targów Agrotech.
19 marca 2023
Niedziela to ostatni dzień trwających od piątku targów techniki rolniczej Agrotech i targów gospodarki leśnej Las-Expo. Na zwiedzających czeka 450 wystawców 15 krajów i mnóstwo atrakcji, m.in. prezentacja bezpiecznego ubioru dla rolnika z udziałem Tomasza Klimkowskiego.