urzaddozorutechnicznegoudt.png

Urząd Dozoru Technicznego patronem CONTROL-TECH

04 lipca 2022
Urząd Dozoru Technicznego objął oficjalnym patronatem tegoroczną edycję Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH. UDT jest najważniejszym organem zapewniającym bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych.

Jak napisał Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego: 

Wydarzenie, którego jesteście Państwo organizatorem, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji pomysłów w zakresie techniki pomiarowe. Wystawy realizowane podczas targów CONTROL-TECH pozwolą na omówienie aktualnych trendów oraz możliwość przeprowadzenia badań obiektów bez konieczności ingerencji w ich cechy użytkowe. Cel, który przyświeca Urzędowi Dozoru Technicznego to nieustanne podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz popularyzacja bezpieczeństwa technicznego, dlatego z satysfakcją angażuje się w inicjatywy w tym obszarze. Życzę Państwu, aby kolejna edycja targów okazała się sukcesem i obfitowała w ciekawe dyskusje, które zaowocują wypracowaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

XXXI Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH odbędą się w Targach Kielce, w dniach 20-22.09.2022.

Polecane aktualności
02 sierpnia 2022
„Automatyzacja Badań Rentgenowskich na przykładzie badań RTG aluminiowych komponentów cienkościennych wykonanych przy pomocy kabiny rentgenowskiej XE-S GILARDONI” - to temat warsztatów, jakie odbędą się w trakcie targów Metal i towarzyszących im targów Control-Tech.
27 czerwca 2022
Ważne wydarzenie dla biznesu, przemysłu, także obronnego, nauki miało miejsce w poniedziałek w Centrum Kongresowym. Przedstawiciele ponad 30 przedsiębiorstw, organizacji i instytucji naukowo-badawczych podpisali umowy o współpracy w ramach Klastra Metrologicznego. Targi Kielce zostały koordynatorem przedsięwzięcia.
21 czerwca 2022
Prezes Głównego Urzędu Miar - prof. dr hab. Jacek Semaniak objął swoim patronatem tegoroczną edycję targów CONTROL-TECH.