316407505-2505570782951425-145667296772138511-n.jpg
(od lewej) Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar oraz Adam Madej, wiceprezes zarządu Katalizator Spółka z o.o. podpisali deklarację o przystąpieniu firmy do Klastra Metrologicznego.

Klaster Metrologiczny zachęca swoich członków do realizacji doktoratów wdrożeniowych

28 listopada 2022
W piątek, 25 listopada członkowie Klastra Metrologicznego po raz kolejny spotkali się w Targach Kielce. Głównym tematem były doktoraty wdrożeniowe z dziedziny metrologii, które od tego roku mogą realizować pracownicy firm z tej branży we współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi. Jest to więc ciekawa możliwość zwłaszcza dla przedsiębiorstw - członków Klastra Metrologicznego.

Doktoraty wdrożeniowe to program ministra edukacji i nauki, który zakłada możliwość rozwoju kadry badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi. Pracownicy biorący w nim udział mają szansę na uzyskanie stopnia doktora. Po raz pierwszy w tym roku uruchomiono ścieżkę metrologiczną, dzięki czemu projekty o tej tematyce mają większe szanse na dofinansowanie. Rocznie 479 doktorantów z różnych dziedzin korzysta z takiej możliwości. Łącznie w ramach programu od jego uruchomienia w 2017 roku kształci się ponad dwa tysiące osób.

Jak podkreślał Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar, tematyka prac badawczych, które można realizować w ramach ścieżki metrologicznej jest bardzo szeroka.

- Jeśli pracodawca myśli o rozwoju swojej firmy w ramach tej ścieżki, to jego pracownik może realizować doktorat m.in. dotyczący budowy nowych stanowisk pracy, udoskonalania zdolności do adaptacji technologii wpisujących się w technologie mechatroniczne, nowoczesnych technologii materiałowych, technologii optycznych, nanotechnologii, akustyki, sztucznej inteligencji czy nawet dotykających obszaru ochrony środowiska. Są to dziedziny, których rozwój jest krokiem w kierunku Przemysłu 4.0 – poinformował Piotr Ziółkowski.

Dodatkowe korzyści dla pracowników i pracodawców

Doktoraty wdrożeniowe otwierają dostęp do szeregu dodatkowych korzyści dla obu stron – pracodawców i pracowników. Pracodawca dający możliwość realizacji takiego doktoratu ma szansę na przyciągnięcie ciekawych kandydatów do pracy, którym będzie zależało także na swoim rozwoju naukowym. W zamian otrzymuje zmotywowanego i perspektywicznego pracownika, który dzięki realizacji doktoratu wdrożeniowego wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i to bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów – jego doktorat i związane z tym koszta opłacane są przez MEiN.

Przejrzysta aplikacja i jasne warunki

Aplikację do doktoratu wdrożeniowego przygotowuje uczelnia, instytut badawczy, lub międzynarodowy instytut naukowy, z którym pracownik podejmuje współpracę. Zagadnienie badawcze musi być opracowane w uzgodnieniu z przedsiębiorcą. Co ważne, temat wybrany na etapie aplikacji nie jest przypisany do konkretnego pracownika – jeśli doszłoby do sytuacji, w której kandydat zrezygnuje z pracy, to na jego miejsce może wystartować inna osoba o odpowiednich predyspozycjach – wystarczy, że weźmie udział w naborze na studia doktorskie na danej uczelni. Pracownik musi być zatrudniony w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wsparcie finansowe na całym etapie realizacji doktoratu

Każdy doktorant, poprzez uczelnię, na której realizuje swoje badania otrzymuje konkretne wsparcie finansowe. To przede wszystkim stypendium doktoranckie w zwiększonej o 1000 zł kwocie, w porównaniu do standardowego stypendium doktoranckiego. Program doktoratów wdrożeniowych pokrywa także koszty ubezpieczenia społecznego oraz koszty wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji doktoratu.

- Nasz pracownik może więc w ramach doktoratu robić badania i pomiary z pomocą kadry uczelni, za które w innej sytuacji firma musiałaby zapłacić – zwrócił uwagę Piotr Ziółkowski.

Stypendium doktoranckie w ramach tego programu wynosi w pierwszym etapie 3450 zł, a po pozytywnej ocenie pracy doktoranta – 4450 zł. Oprócz tego otrzymuje on normalne wynagrodzenie od swojego pracodawcy.

Piotr Ziółkowski poinformował, że w obecnej edycji doktoratów wdrożeniowych 19 pracowników GUM zakwalifikowało się do programu. Łącznie 20 metrologów GUM realizuje swoje doktoraty wdrożeniowe, co stanowi 10% kadry naukowej urzędu. Dzięki spotkaniu i współpracy w ramach klastra, uczelni, firm i instytucji kolejni utalentowani pracownicy będą mogli aplikować w najbliższej edycji doktoratów wdrożeniowych – z korzyścią zarówno dla siebie jak i swoich pracodawców.

Klaster Metrologiczny rozwija się

Spotkanie informacyjne w Centrum Kongresowym dotyczące możliwości zaangażowania się w program doktoratów wdrożeniowych i szans, które daje ten program, było piątym spotkaniem powołanego w kwietniu 2022 roku Klastra Metrologicznego. 

Obecnie liczy on 35 podmiotów, które podpisały deklarację o współpracy, a kolejne firmy deklarują chęć przystąpienia do klastra. Oznacza to, że być może już wkrótce Klaster Metrologiczny będzie mógł starać się o uzyskanie statusu klastra kluczowego, co otworzyłoby nowe możliwości aplikowania o wsparcie finansowe do realizacji różnych wspólnych projektów. Koordynatorem Klastra są Targi Kielce.  

Polecane aktualności
353b060b-fbd3-4106-b3a1-e7e077705a75.jpg
19 marca 2024
- Nowym podejściem w wytwarzaniu produktów jest zastosowanie druku 3D. Może on być wykonywany przy użyciu urządzeń dedykowanych, które są prezentowane na targach STOM, jak również przy pomocy urządzeń stosowanych w procesach spawalniczych – wyjaśniał Marek  Węglowski rozpoczynając seminarium. Wydarzenie zorganizował Górnośląski Instytut Technologiczny, który jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.
hala.jpg
13 października 2023
Podczas poprzedniej edycji przemysłowego cyklu odbywającego się w kieleckim ośrodku powierzchnia wystawiennicza zajęła wszystkie 7 hal. Z powodu ogromnego zainteresowania Przemysłową Wiosną 2024 wystawcy będą mieli do dyspozycji jeszcze jeden pawilon.
PFTHH-33462.jpg
28 marca 2023
- Przy wykorzystaniu funduszy unijnych przedsiębiorstwa mogą wprowadzać innowacyjne technologie, nawet remontować hale, czy wymieniać oświetlenie. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki – mówił podczas konferencji firmy Dematec specjalista Łukasz Leszczyński. Spotkanie zgromadziło licznych uczestników targów STOM.   
1z6o0643-20220405-TargiKielce-Przemyslowa-Wiosna-GUM-metrologia.jpg
01 grudnia 2022
29 marca 2023 r. podczas kolejnej edycji Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, odbędzie się seminarium metrologiczne organizowane przez Polską Unię Metrologiczną
DSC0291.jpg
19 października 2022
Konferencja New Trends in Metrology 2022 zorganizowana w Lublinie przez Politechnikę Lubelską w ramach Polskiej Unii Metrologicznej była okazją do promocji Klastra Metrologicznego oraz przyjęcia do niego nowych członków. Swój akces potwierdziło osiem firm, głównie z Lubelszczyzny.
1z6w9447-20220922-TK-Metal.jpg
22 września 2022
Podczas „Przemysłowej Jesieni” w Targach Kielce podpisano umowę z dwiema polskimi firmami produkcyjnymi w ramach Klastra Metrologicznego. Celem Klastra jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań metrologicznych polskiemu przemysłowi.
1Z6W6992.jpg
20 września 2022
Metrologia rozwiąże wiele problemów przedsiębiorstw – mówiła Katarzyna Borowicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Głównym Urzędzie Miar podczas seminarium Nauka – Biznes – Gospodarka „Metrologiczne wyzwania przemysłu w globalnej gospodarce”. Wydarzenie miało miejsce w czasie targów Control - Tech w Kielcach.
302277720-795660958141146-2931627475595923184-n.jpg
09 września 2022
Trzeciego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisana została umowa o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach Klastra Metrologicznego. Aktu podpisania dokonał prezes Targów Kielce dr. Andrzej Mochoń i prezes PGZ Sebastian Chwałek.