jonathan-chng-OTDyDgPoJ-0-unsplash.jpg
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązywać będzie system kaucyjny na opakowania po napojach.

System kaucyjny w Polsce staje się faktem! W życie weszła ustawa regulująca nowe obowiązki dla producentów napojów i handlowców

13 października 2023
Od 13 października 2023 roku obowiązują nowe wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji opakowań. Ma to związek z wejściem w życie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego, który w Polsce wprowadzony zostanie 1 stycznia 2025 roku. Takie rozwiązania pomogą zwiększyć poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi mają związek z realizacją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 roku dotyczącej zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. To tak zwana dyrektywa plastikowa, która zakłada zapewnienie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z plastikowych butelek na napoje o pojemności do 3 litrów na poziomie 77% w 2025 roku, 84% w 2027 r. oraz 90% w 2029 roku.

Ustawa dotycząca systemu kaucyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1852) weszła w życie 13 października 2023 r. co wiąże się ze zmianą wymogów dotyczących prowadzenia ewidencji opakowań, określonych w art. 22 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 roku.

Nowelizacja ustawy oznacza zastosowanie między innymi systemu kaucyjnego, który będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Producenci napojów i handlowcy będą musieli wypełnić nowe obowiązki związane z przygotowaniem logistycznym i infrastrukturalnym przedsiębiorstw przed wdrożeniem efektywnego systemu kaucyjnego. Oprócz dotychczasowej ewidencji masy opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym, będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji o liczbie, pojemności oraz rodzaju opakowań po napojach. Takie zestawienie w postaci papierowej albo elektronicznej, trzeba będzie przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.  Za nieprzestrzeganie tego obowiązku przewidziano kary pieniężne w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.

Systemem kaucyjnym objęte będą butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Do tych opakowań doliczana będzie kaucja w wysokości 50 groszy zwracana konsumentom w momencie oddania butelki do sklepu. Obowiązek odbioru opakowań po napojach spoczywać będzie na sklepach, których powierzchnia przekracza 200 metrów kwadratowych. Nowy system zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2025 r.

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi, recykling odpadów opakowaniowych oraz wyzwania związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego to główne tematy merytorycznych spotkań jakie będą miały miejsce podczas Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech już od 10 do 11 kwietnia 2024 roku.

/MSi/

 

Polecane aktualności
12 kwietnia 2024
Apel do Ministerstwa Środowiska i Klimatu o dopłaty do recyklingu paneli fotowoltaicznych i baterii z samochodów elektrycznych padł podczas konferencji zorganizowanej przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podczas targów ochrony środowiska i gospodarki odpadami EKOTECH w Targach Kielce.
12 kwietnia 2024
Uroczysta gala wręczenia nagród targów Autostrada i Ekotech była idealnym podsumowaniem kończącego się właśnie wydarzenia. – Dziękujemy za Wasze zaufanie i obecność! Głęboko wierzę, że dzięki unijnym pieniądzom już niedługo znów przeżyjemy infrastrukturalny boom – powiedział Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce kierując słowa uznania do wystawców.
11 kwietnia 2024
W ramach dwudniowych targów Ekotech w Targach Kielce, firma Santrade zorganizowała dwa konkursy: wiedzy i zręcznościowy. Każdy z nich przyciągnął uwagę wielu uczestników. Nagrody trafiły do firmy PUH RUCHAŁA oraz Jarmet. Gratulujemy zwycięzcom.
11 kwietnia 2024
Podczas tegorocznej gali Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech doceniono innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także firmy wyróżniające się atrakcyjnym i nowoczesnym stylem wystąpienia targowego.
11 kwietnia 2024
Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce otwiera nowy rozdział w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. System ten ma potencjał wpłynąć na poprawę efektywności segregacji oraz odzysku opakowań, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów ekologicznych. Jest on również wyzwaniem z jakim przyjdzie się zmierzyć polskim przedsiębiorcom i konsumentom.
11 kwietnia 2024
Odwiedzający 24. targi Ekotech mogli wziąć udział w dwóch ważnych spotkaniach organizowanych przez firmę Ekolog oraz Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO. Przedstawiciele firm i samorządów pogłębiali swoją wiedzę na temat m.in. audytów środowiskowych czy planowania zasobów energetycznych.
10 kwietnia 2024
Rozmowy podczas targów Ekotech miały na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy i nawiązania partnerskich relacji pomiędzy miastami z dwóch krajów, z Ukrainy i Polski. Było owocne w inspirujące prezentacje, cenne dyskusje i budowanie relacji partnerskich.
10 kwietnia 2024
X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w pierwszym dniu Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2024.