jonathan-chng-OTDyDgPoJ-0-unsplash.jpg
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązywać będzie system kaucyjny na opakowania po napojach.

System kaucyjny w Polsce staje się faktem! W życie weszła ustawa regulująca nowe obowiązki dla producentów napojów i handlowców

13 października 2023
Od 13 października 2023 roku obowiązują nowe wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji opakowań. Ma to związek z wejściem w życie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego, który w Polsce wprowadzony zostanie 1 stycznia 2025 roku. Takie rozwiązania pomogą zwiększyć poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi mają związek z realizacją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 roku dotyczącej zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. To tak zwana dyrektywa plastikowa, która zakłada zapewnienie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z plastikowych butelek na napoje o pojemności do 3 litrów na poziomie 77% w 2025 roku, 84% w 2027 r. oraz 90% w 2029 roku.

Ustawa dotycząca systemu kaucyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1852) weszła w życie 13 października 2023 r. co wiąże się ze zmianą wymogów dotyczących prowadzenia ewidencji opakowań, określonych w art. 22 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 roku.

Nowelizacja ustawy oznacza zastosowanie między innymi systemu kaucyjnego, który będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Producenci napojów i handlowcy będą musieli wypełnić nowe obowiązki związane z przygotowaniem logistycznym i infrastrukturalnym przedsiębiorstw przed wdrożeniem efektywnego systemu kaucyjnego. Oprócz dotychczasowej ewidencji masy opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym, będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji o liczbie, pojemności oraz rodzaju opakowań po napojach. Takie zestawienie w postaci papierowej albo elektronicznej, trzeba będzie przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.  Za nieprzestrzeganie tego obowiązku przewidziano kary pieniężne w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.

Systemem kaucyjnym objęte będą butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Do tych opakowań doliczana będzie kaucja w wysokości 50 groszy zwracana konsumentom w momencie oddania butelki do sklepu. Obowiązek odbioru opakowań po napojach spoczywać będzie na sklepach, których powierzchnia przekracza 200 metrów kwadratowych. Nowy system zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2025 r.

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi, recykling odpadów opakowaniowych oraz wyzwania związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego to główne tematy merytorycznych spotkań jakie będą miały miejsce podczas Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech już od 10 do 11 kwietnia 2024 roku.

/MSi/

 

Polecane aktualności
23 listopada 2023
Opakowania szklane, papierowe oraz plastikowe to wartościowy surowiec, który możemy ponownie wykorzystać. Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli zmniejszyć ilość odpadów i wpłynie pozytywnie na środowisko. Obecnie w Polsce do ponownego obiegu wraca tylko 10,2 proc. surowców i materiałów, a pozostała część ma charakter jednorazowy.
03 listopada 2023
Październikowe rozmowy przedstawicieli Targów Kielce z zarządem stowarzyszenia KazWaste z Ałmatów, poświęcone były kooperacji biznesowej przy targach branży komunalnej. Dyskutowano m.in. o udziale w Ekotech kazachstańskich wystawców i zwiedzających, a także o promocji targów w tym regionie.
17 października 2023
Na świecie systematycznie wzrasta produkcja elektroodpadów: z 53,6 mln ton w 2019 roku, aż do 61 mln ton w 2023 roku. Niewielki procent elektrośmieci jest prawidłowo zbieranych, przetwarzanych i poddawanych recyklingowi. Surowce pozyskane z e-odpadów mogą być warte nawet kilka miliardów dolarów.
09 października 2023
Wystawcy targów Ekotech, nie tylko pozyskują klientów, zawierają owocne kontrakty sprzedażowe i nawiązują wartościowe relacje, ale również osiągają wyznaczone cele. Tak będzie również podczas kolejnego spotkania branży komunalnej od 10 do 11 kwietnia 2024 roku. Do 10 listopada obowiązuje specjalna zniżka dla zgłaszających się firm.
02 października 2023
Jak wynika z danych Agencji Wspierania Ochrony Środowiska każdego roku do środowiska odprowadzanych jest w niekontrolowany sposób 250 mln m3 ścieków.  Do sierpnia 2024 roku gminy mają obowiązek skontrolować wszystkie nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji. Wcześniej muszą złożyć sprawozdanie.
29 września 2023
Zgodnie z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) ma zostać rozszerzony o nowe rodzaje odpadów takich jak farby, lakiery czy kleje.
26 września 2023
Potrzebę wykorzystania odpadów po wypaleniu kawy zgłosiła jedna ze szczecińskich palarni. Problemem tym zajęli się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy znaleźli rozwiązanie – ekologiczną podpałkę do grilla i kominków stworzoną z łusek kawy.