systemy-informatyczne-sykom-sp-z-o-o-f.jpg

Sykom. Nowoczesne systemy informatyczne

26 września 2022
Działająca od 1987 roku na polskim rynku firma Sykom zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych HR oraz ERP. Jest twórcą dwóch kompleksowych rozwiązań: systemu kadrowo-płacowego SyKOF HR oraz zintegrowanego systemu informatycznego SyKOF ERP. Oba systemy zostały od podstaw zaprojektowane i wytworzone z uwzględnieniem potrzeb klientów oraz polskich przepisów.

Systemy SyKOF HR i SyKOF ERP działają z powodzeniem w firmach różnych branż na terenie całego kraju. Wśród klientów firmy znajdują się zarówno przedsiębiorstwa polskie, jak również polskie oddziały firm zagranicznych. Sykom obsługuje firmy oddelegowujące pracowników do pracy w różnych państwach. Dużą część jej klientów stanowią przedsiębiorstwa budowlane i drogowe, produkcyjne oraz usługowe. Dodatkowo produkty wykorzystywane są w instytutach i jednostkach naukowo-badawczych.

 
Flagowym produktem stworzonym przez Sykom jest system kadrowo-płacowy SyKOF HR.  

sykof-hr.png [134.17 KB]


SyKOF HR to jeden z niewielu w pełni kompleksowych i zintegrowanych systemów HR dostępnych na polskim rynku. System wspomaga w pełnym zakresie pracę działów HR. Moduły systemu obejmują m.in: rekrutacje, kadry, tworzenie harmonogramów, ewidencję czasu pracy, kartoteki urlopowe, obsługę kart i rejestratorów wejść-wyjść wraz z automatycznym rozliczaniem czasu pracy na podstawie odczytów, rejestrowanie wniosków o premie, premii, nagród przyznawanych przez kierowników poszczególnych jednostek, karty pracy, rejestrowanie czasu pracy i kwot składników wynagrodzeń na zlecenia produkcyjne, operacje, pozycje budżetowe, konta kosztowe, zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych i SODIR, obsługę oddelegowań, naliczanie wynagrodzeń w złotówkach i walutach obcych, przelewy, raporty ZUS, PIT, PFRON, GUS, dekrety do systemów księgowych, portal pracownika, raporty i analizy.  


SyKOF HR w sposób kompleksowy obsługuje prowadzenie ewidencji czasu pracy i naliczanie wynagrodzeń zarówno dla pracowników zatrudnionych wyłącznie w kraju jak i osób oddelegowanych do pracy w innych państwach, również w przypadku pracy w jednym miesiącu w różnych krajach. Wynagrodzenia za pracę w poszczególnych państwach naliczane są w odpowiednich walutach obcych, a do list płac generowane są dekrety księgowań dla oddziałów zagranicznych. Wypłacane kwoty po przeliczeniu na złotówki zostają automatycznie ujęte w deklaracjach PIT i ZUS.
 

SyKOF HR wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. System uwzględnia wszystkie aspekty związane z obsługą pracowników oddelegowanych od kwestii kadrowych i dokumentacyjnych, poprzez ewidencję czasu pracy, aż po naliczenie list płac, deklaracje ZUS oraz informacje podatkowe PIT-11.

Firma Sykom oferuje kompleksową obsługę w zakresie dostawy, uruchomienia oraz wsparcia przy późniejszej eksploatacji systemów informatycznych. Wraz z autorskimi systemami informatycznymi dostarcza niezbędny sprzęt serwerowy, sieciowy i backup’owy, wymagane oprogramowanie systemowe i bazodanowe oraz urządzenia i karty do rejestracji wejść-wyjść. W pakiecie wykonuje całość usługi, od konfiguracji dostarczonego sprzętu, po późniejszy serwis i aktualizacje wdrożonego systemu. Obsługa całości tak złożonego przedsięwzięcia jak wdrożenie systemu informatycznego przez jednego dostawcę gwarantuje, że wszystkie elementy zostaną dobrane w sposób optymalny i będą wydajnie oraz stabilnie działać przez długi czas.  


Po zakończonym wdrożeniu firma gwarantuje stałe wsparcie merytoryczne i techniczne w ramach opieki serwisowej. Zapewnia również ciągły rozwój tworzonego oprogramowania, aby w pełni zaspokoić narastające potrzeby klientów oraz zapewnić zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami i standardami.

(ŁK)

Polecane aktualności
28 października 2022
Współpraca międzynarodowa, obsługa zagranicznych klientów, zatrudnianie cudzoziemców, finansowanie biur rachunkowych w trudnej sytuacji ekonomicznej klientów, sprzedaż i marketing w biurach rachunkowych, nowe technologie i procesy digitalizacji w branży, archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo danych to tylko część tematów, jakie poruszane były w trakcie największego w Polsce spotkania branży rachunkowo-księgowej.
27 października 2022
Dwa bardzo ciekawe panele dotyczące finansowania oraz wzrostu kosztów odbyły się w drugim dniu Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych.
27 października 2022
Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych w Targach Kielce przyniósł jeszcze więcej przydatnej praktycznej wiedzy. I to nie tylko stricte z dziedziny rachunkowości.
27 października 2022
Jak wynika z raportu Krajowej Izby Biur Rachunkowych obecnie w Polsce funkcjonuje około 70 tysięcy biur rachunkowych i nawet 400 tysięcy księgowych. Część z nich poza rodzimym rynkiem z powodzeniem działa na tych zagranicznych, obsługując tamtejszych, ale i polskich klientów. O tym, że warto nawiązywać międzynarodowe partnerstwo przekonywali eksperci podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych w Targach Kielce.
27 października 2022
Ciekawe prelekcje, eksperci, a przede wszystkim informacje, które ciężko jest zdobyć nawet na specjalistycznych uczelniach. Pierwszy dzień tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych w Targach Kielce to nie tylko panele, ale także mnóstwo warsztatów praktycznych.
26 października 2022
O tym, że warto stosować nowoczesne systemy zarządzania i wspierania biur rachunkowych oraz nie bać się procesu digitalizacji, debatowano w trakcie panelu dotyczącego nowoczesnych rozwiązań dla biur rachunkowych. Na arenie głównej omówiono również studium przypadku systemu enova365 i jego zastosowania w komunikacji z klientem, a na zakończenie pierwszego dnia prelekcji w trakcie wystąpienia eksperckiego zaprezentowano najważniejsze zastosowania programu INFOR lex.
26 października 2022
W trakcie pierwszego dnia III Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych dużą część panelów moderowanych poświęcono zagadnieniom związanym z międzynarodowością w rachunkowości i księgowości. Omówiono relacje międzynarodowe, korzyści z pozyskiwania zagranicznych rozwiązań i kapitału oraz zatrudniania obcokrajowców w biurach rachunkowych.
26 października 2022
250 uczestników, 35 wystawców, liczne grono prelegentów i ekspertów oraz niezwykle napięty program III Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych gwarantują sukces kolejnego spotkania branży rachunkowo-księgowej, które właśnie wystartowało w Centrum Kongresowym Targów Kielce.