DSC09442.JPG
Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa uroczyście otworzył Europejski Parlament Wiejski.

Europejski Parlament Wiejski po raz pierwszy w Polsce. Przedstawiciele 40 państw w Targach Kielce

12 września 2022
– Europejski Parlament Wiejski  to partner do tworzenia Paktu dla Obszarów Wiejskich – zaznaczał Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa podczas otwarcia wydarzenia w poniedziałek, 12 września w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Ponad 400 przedstawicieli z 40 krajów dyskutuje o problemach i przyszłości wsi.

Oficjalnego otwarcia V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Centrum Kongresowym Targów Kielce dokonali Janusz Wojciechowski – Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa, Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa  Janusz Wojciechowski w imieniu Komisji Europejskiej przywitał zgromadzonych gości, podkreślił duże znaczenie tradycji w regionie świętokrzyskim, a także omówił obecne i przyszłe działania Unii Europejskiej podejmowane na rzecz obszarów wiejskich.

 

-Jestem zachwycony, że mogę otworzyć V Europejski Parlament Wiejski, który postrzegamy jako kluczowy ruch na rzecz jednoczenia wiejskich głosów Europy - zaznaczył Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa  Janusz Wojciechowski. - Kiedy w czerwcu 2021 roku opublikowaliśmy wizję długoterminową dla obszarów wiejskich, zidentyfikowaliśmy Europejski Parlament Wiejski jako partnera do tworzenia Paktu dla Obszarów Wiejskich. 

 

Od stycznia organizacje ELARD [red. Europejskie Stowarzyszenie Liderów Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich], ERCA [red.  Sojusz Europejskiej Wspólnoty Wiejskiej] oraz PREPARE [red. Partnerstwo dla obszarów wiejskich Europy] i inne instytucje zaangażowały się i przyczyniły do powstawania Paktu dla Obszarów Wiejskich. - Ten pakt ma na celu po raz pierwszy zebrać wszystkich przedstawicieli rządów i przedsiębiorców , aby pracować razem, osiągnąć zamierzone cele dotyczące  długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich aż do 2040 roku. To trudne, ale też obiecujące – mówił komisarz.

 

Z kolei Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi życząc owocnych obrad wyraziła jak ważne jest uczestnictwo w takich spotkaniach jak Europejski Parlament Wiejski: - W Polsce ponad 40% ludności żyje na obszarach wiejskich, dlatego tak ważne jest, aby głos mieszkańców wsi był jasno formułowany i wyrażany zarówno w debacie krajowej, jak również na forum Unii Europejskiej. Spotykamy się w pięknym regionie naszego kraju, w województwie świętokrzyskim posiadającym bogate dziedzictwo historyczne oraz unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe. Z okazji rozpoczynającego się dzisiaj wydarzenia  chciałabym życzyć Państwu owocnych obrad, ciekawych rozmów i inspirujących refleksji, które pozwolą na lepsze wspólne kształtowanie sytuacji w europejskim rolnictwie i na obszarach wiejskich – podkreślała Sekretarz Stanu.

 

Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wspomniał o problemie niezrozumienia głosu mieszkańców wsi: - Obszary wiejskie w Polsce stały się bardzo dobrym miejscem do życia. Nawet lepszym niż blokowiska, niż zurbanizowane obszary, gdzie ludzie stają się anonimowi. Wieś to miejsce życia i aktywności zawodowej. Niestety, ale jednak wielu mieszkańców wsi w Europie, w szczególności rolników jest przekonanych, ze ich głos nie jest w stanie przebić się do polityków: na poziomie Unii Europejskiej czy na poziomie władz krajowych.

 

W imieniu władz województwa świętokrzyskiego wystąpił Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, który powitał zgromadzonych gości w regionie świętokrzyskim: - Jesteśmy zaszczycenie, że tegoroczna V edycja Europejskiego Parlamentu Wiejskiego odbywa się na pięknej, gościnnej ziemi świętokrzyskiej, która w znaczącej mierze  usiana jest małymi i średnimi gospodarstwami rodzinnymi.

 

 

Wymiana doświadczeń i Deklaracja

Europejski Parlament Wiejski to czas wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk między społecznościami wiejskimi z całej Europie, a także europejskimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

W drugim dniu Europejskiego Parlamentu Wiejskiego odbywają się wizyty studyjne, podczas których uczestnicy wydarzenia poznają tradycyjne świętokrzyskie smaki, zobaczą bogactwo kulturowe świętokrzyskich miejscowości, zasięgną wiedzy o projektach związanych z ochroną środowiska oraz o funkcjonowaniu inteligentnych wiosek. Po wizytach studyjnych uczestnicy wrócą do Centrum Kongresowego, by poznać różnorodną ofertę lokalnych producentów.

 

W środę, 14 września podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego odbędą się warsztaty tematyczne oraz panel dyskusyjny poświęcone przyszłości obszarów wiejskich w Europie. Inteligentne wsie przyszłości, badanie programów politycznych i ich wpływ na wieś, technologie i rozwiązania cyfrowe stosowane na obszarach wiejskich oraz turystyka wiejska - to część tematów, które zostaną poruszone. 

 

Zwieńczeniem wrześniowego spotkania będzie oficjalne podpisanie Deklaracji z Kielc, która następnie przedstawiona zostanie rządom europejskim oraz Komisji Europejskiej.

 

 

Polecane aktualności
19 września 2022
Przez cztery dni 400 uczestnikom V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego towarzyszyły „świętokrzyskie” folklor i smaki. Wydarzenie po raz pierwszy miało miejsce w Polsce, w Targach Kielce, a goście z 40 państw spędzali czas pomiędzy owocami, warzywami, kwiatami, widokami i rolniczymi maszynami z naszego województwa.
15 września 2022
Pilne potrzeby i konieczne zmiany wskazuje Deklaracja Mieszkańców Wsi wypracowana w czasie czterodniowego V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach. Mowa między innymi o bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym, prostym dostępie do funduszy unijnych oraz eliminacji węgla.
15 września 2022
– Powinniśmy wykorzystać siłę samorządów lokalnych. Zdajemy sobie sprawę, że jednym z naszych zadań w ramach prezydencji Czech w Unii Europejskiej jest wspieranie inteligentnych wiosek na poziomie europejskim - mówił Radim Sršeň, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wiceprzewodniczący Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów podczas dyskusji w Targach Kielce.
13 września 2022
– Wprowadzamy plan działania dla obszarów wiejskich: trzydzieści działań, które dotyczą wszystkich obszarów życia na wsi – mówił Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego. Wydarzenie od poniedziałku do czwartku trwa w Targach Kielce. Ponad 400 przedstawicieli z 40 krajów dyskutuje o problemach i przyszłości wsi.