shubham-kumar-qInNqopxh5I-unsplash.jpg
Samorządy mają obowiązek kontrolować przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Coraz mniej czasu mają samorządy na ewidencję szamb i domowych oczyszczalni ścieków. Przewidziane wysokie kary dla gmin i mieszkańców

02 października 2023
Jak wynika z danych Agencji Wspierania Ochrony Środowiska każdego roku do środowiska odprowadzanych jest w niekontrolowany sposób 250 mln m3 ścieków.  Do sierpnia 2024 roku gminy mają obowiązek skontrolować wszystkie nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji. Wcześniej muszą złożyć sprawozdanie.

Nowelizacja prawa wodnego i innych ustaw nałożyła na posiadaczy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych przez firmę asenizacyjną, a także na przechowywanie dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Nowe obowiązki spadły również na samorządy, które muszą ustalić, ile szamb i przydomowych oczyszczalni jest na ich terenie, a także czy ich właściciele mają podpisane umowy na ich opróżnianie.

Samorządy do końca kwietnia 2024 roku muszą przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, sprawozdanie z kontroli za poprzedni rok kalendarzowy, dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Za brak wypełnienia tych obowiązków gminy mogą otrzymać karę grzywny w wysokości nawet 50 tys. zł.

Kary mogą dotyczyć również właścicieli szamb. Gminy mogą skontrolować czy nieczystości wywożone są z gospodarstwa przez uprawnioną do tego firmę oraz czy szambo jest zbudowane zgodnie z przepisami prawa. Za wszelkie uchybienia, właścicielowi nieruchomości grozi kara w wysokości nawet 5 tys. zł.

Jednym z głównych obszarów tematycznych targów Ekotech jest gospodarka wodno-ściekowa, w tym oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych. W trakcie targów prezentowane są innowacyjne rozwiązania usprawniające walkę ze ściekami oraz zanieczyszczeniami, które mają ogromny wpływ na ochronę środowiska.

Na Targi Ekotech zapraszamy od 10 do 11 kwietnia 2024 roku.

/MSi/

Polecane aktualności
23 listopada 2023
Opakowania szklane, papierowe oraz plastikowe to wartościowy surowiec, który możemy ponownie wykorzystać. Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli zmniejszyć ilość odpadów i wpłynie pozytywnie na środowisko. Obecnie w Polsce do ponownego obiegu wraca tylko 10,2 proc. surowców i materiałów, a pozostała część ma charakter jednorazowy.
03 listopada 2023
Październikowe rozmowy przedstawicieli Targów Kielce z zarządem stowarzyszenia KazWaste z Ałmatów, poświęcone były kooperacji biznesowej przy targach branży komunalnej. Dyskutowano m.in. o udziale w Ekotech kazachstańskich wystawców i zwiedzających, a także o promocji targów w tym regionie.
17 października 2023
Na świecie systematycznie wzrasta produkcja elektroodpadów: z 53,6 mln ton w 2019 roku, aż do 61 mln ton w 2023 roku. Niewielki procent elektrośmieci jest prawidłowo zbieranych, przetwarzanych i poddawanych recyklingowi. Surowce pozyskane z e-odpadów mogą być warte nawet kilka miliardów dolarów.
13 października 2023
Od 13 października 2023 roku obowiązują nowe wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji opakowań. Ma to związek z wejściem w życie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego, który w Polsce wprowadzony zostanie 1 stycznia 2025 roku. Takie rozwiązania pomogą zwiększyć poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.
09 października 2023
Wystawcy targów Ekotech, nie tylko pozyskują klientów, zawierają owocne kontrakty sprzedażowe i nawiązują wartościowe relacje, ale również osiągają wyznaczone cele. Tak będzie również podczas kolejnego spotkania branży komunalnej od 10 do 11 kwietnia 2024 roku. Do 10 listopada obowiązuje specjalna zniżka dla zgłaszających się firm.
29 września 2023
Zgodnie z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) ma zostać rozszerzony o nowe rodzaje odpadów takich jak farby, lakiery czy kleje.
26 września 2023
Potrzebę wykorzystania odpadów po wypaleniu kawy zgłosiła jedna ze szczecińskich palarni. Problemem tym zajęli się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy znaleźli rozwiązanie – ekologiczną podpałkę do grilla i kominków stworzoną z łusek kawy.