shubham-kumar-qInNqopxh5I-unsplash.jpg
Samorządy mają obowiązek kontrolować przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Coraz mniej czasu mają samorządy na ewidencję szamb i domowych oczyszczalni ścieków. Przewidziane wysokie kary dla gmin i mieszkańców

02 października 2023
Jak wynika z danych Agencji Wspierania Ochrony Środowiska każdego roku do środowiska odprowadzanych jest w niekontrolowany sposób 250 mln m3 ścieków.  Do sierpnia 2024 roku gminy mają obowiązek skontrolować wszystkie nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji. Wcześniej muszą złożyć sprawozdanie.

Nowelizacja prawa wodnego i innych ustaw nałożyła na posiadaczy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych przez firmę asenizacyjną, a także na przechowywanie dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Nowe obowiązki spadły również na samorządy, które muszą ustalić, ile szamb i przydomowych oczyszczalni jest na ich terenie, a także czy ich właściciele mają podpisane umowy na ich opróżnianie.

Samorządy do końca kwietnia 2024 roku muszą przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, sprawozdanie z kontroli za poprzedni rok kalendarzowy, dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Za brak wypełnienia tych obowiązków gminy mogą otrzymać karę grzywny w wysokości nawet 50 tys. zł.

Kary mogą dotyczyć również właścicieli szamb. Gminy mogą skontrolować czy nieczystości wywożone są z gospodarstwa przez uprawnioną do tego firmę oraz czy szambo jest zbudowane zgodnie z przepisami prawa. Za wszelkie uchybienia, właścicielowi nieruchomości grozi kara w wysokości nawet 5 tys. zł.

Jednym z głównych obszarów tematycznych targów Ekotech jest gospodarka wodno-ściekowa, w tym oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych. W trakcie targów prezentowane są innowacyjne rozwiązania usprawniające walkę ze ściekami oraz zanieczyszczeniami, które mają ogromny wpływ na ochronę środowiska.

Na Targi Ekotech zapraszamy od 10 do 11 kwietnia 2024 roku.

/MSi/

Polecane aktualności
12 kwietnia 2024
Apel do Ministerstwa Środowiska i Klimatu o dopłaty do recyklingu paneli fotowoltaicznych i baterii z samochodów elektrycznych padł podczas konferencji zorganizowanej przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podczas targów ochrony środowiska i gospodarki odpadami EKOTECH w Targach Kielce.
12 kwietnia 2024
Uroczysta gala wręczenia nagród targów Autostrada i Ekotech była idealnym podsumowaniem kończącego się właśnie wydarzenia. – Dziękujemy za Wasze zaufanie i obecność! Głęboko wierzę, że dzięki unijnym pieniądzom już niedługo znów przeżyjemy infrastrukturalny boom – powiedział Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce kierując słowa uznania do wystawców.
11 kwietnia 2024
W ramach dwudniowych targów Ekotech w Targach Kielce, firma Santrade zorganizowała dwa konkursy: wiedzy i zręcznościowy. Każdy z nich przyciągnął uwagę wielu uczestników. Nagrody trafiły do firmy PUH RUCHAŁA oraz Jarmet. Gratulujemy zwycięzcom.
11 kwietnia 2024
Podczas tegorocznej gali Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech doceniono innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także firmy wyróżniające się atrakcyjnym i nowoczesnym stylem wystąpienia targowego.
11 kwietnia 2024
Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce otwiera nowy rozdział w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. System ten ma potencjał wpłynąć na poprawę efektywności segregacji oraz odzysku opakowań, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów ekologicznych. Jest on również wyzwaniem z jakim przyjdzie się zmierzyć polskim przedsiębiorcom i konsumentom.
11 kwietnia 2024
Odwiedzający 24. targi Ekotech mogli wziąć udział w dwóch ważnych spotkaniach organizowanych przez firmę Ekolog oraz Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO. Przedstawiciele firm i samorządów pogłębiali swoją wiedzę na temat m.in. audytów środowiskowych czy planowania zasobów energetycznych.
10 kwietnia 2024
Rozmowy podczas targów Ekotech miały na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy i nawiązania partnerskich relacji pomiędzy miastami z dwóch krajów, z Ukrainy i Polski. Było owocne w inspirujące prezentacje, cenne dyskusje i budowanie relacji partnerskich.
10 kwietnia 2024
X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w pierwszym dniu Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2024.