miasto-kielce-dzialania.png
Działania Miasta Kielce na rzecz ochrony środowiska.

Miasto Kielce w trosce o środowisko

03 października 2022
Urząd Miasta Kielce prowadzi szereg działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wśród opracowanych i przyjętych dokumentów oraz programów realizowanych przez Miasto Kielce są m.in. Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce.

W trosce o wysoką jakość powietrza

W 2020 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”, a w 2021 r. opracowano i przyjęto Uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie  przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce”. W ramach realizacji „PONE” udzielane są mieszkańcom Kielce dotacje celowe w zakresie wymiany systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. W latach 2014-2021 udzielono 853 dotacje z budżetu Miasta Kielce na kwotę 5 404 760,37 zł (m.in. zmiany na kolektory słoneczne, na pompę ciepła, na ogrzewanie gazowe, czy na ogrzewanie elektryczne) i zlikwidowano na terenie miasta Kielce 853 kotły oparte na paliwie stałym w budynkach lub lokalach mieszkalnych. W roku 2022 w ramach udzielanych dotacji na zmianę źródeł ogrzewania podpisanych zostało 146 umów o udzielanie dotacji. Na rok 2023 w budżecie miasta zostało zarezerwowanych 2 000 000 zł.

Realizację celów zawartych w polityce energetycznej państwa umożliwiają działania opisane w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce. Zadania te są realizowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie Miasta Kielce (MPEC Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej) zapewniając pełne bezpieczeństwo energetyczne Miasta.

Monitoring zużycia energii i systemów grzewczych na terenie Miasta Kielce

Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce (PGN) to kolejny dokument, który pozwala na zidentyfikowanie sektorów oraz obszarów zlokalizowanych na terenie gminy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii. Dzięki temu można dopasować działania, których wdrożenie będzie miało na celu m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, czy poprawę jakości powietrza. W ramach PGN-u istnieje możliwość aplikowania o środki finansowe na zaplanowane inwestycje związane z efektywnością energetyczną.

W mieście realizowany jest także „Program Monitorowania zużycia energii”, którym objęte jest 105 jednostek. Program ten z jednej strony daje Miastu możliwość stałej analizy zużycia energii, a z drugiej strony jest narzędziem, który ma wspomagać zarządcę obiektu. Miasto może typować obiekty do remontów czy termomodernizacji. W obiektach, które generują opłaty za moc bierną przeprowadzono kompensację mocy biernej, czego wynikiem  są wymierne oszczędności. Prowadzona jest również na bieżąco inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Kielce w oparciu o dane pozyskane ze złożonych wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym oraz prowadzonych kontroli przez Straż Miejską.

Z myślą o elektromobilności

Dokument pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego)” to przedsięwzięcie, które ma na celu ocenić możliwości, określić plan oraz możliwe do realizacji zadania i inwestycje z zakresu elektromobilności, jakie zostaną podjęte, aby zahamować negatywny wpływ transportu na środowisko na terenie Kielc.  Wdrażanie działań z zakresu elektromobilności na obszarze Polski bezpośrednio wynika z opracowanego Programu Rozwoju Elektromobilności, który jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Już od 8 do 9 marca 2023 roku podczas 23. Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH będzie można zapoznać się z działaniami instytucji miejskich podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.  

(MS)

Polecane aktualności
10 marca 2023
Piotr Sikora "Stalowy" z programu Złomowisko PL został zwycięzcą konkursu wiedzy, organizowanego przez firmę Santrade podczas targów Ekotech.
09 marca 2023
Zakończyły się zmagania w konkursie zręcznościowym, organizowanym przez firmę Santrade podczas targów Ekotech w Targach Kielce.
09 marca 2023
Innowacyjność technologii, jej zastosowanie i korzyści środowiskowe mogli poznać słuchacze wykładu przygotowanego przez firmę NataLab ze Starachowic, zajmującą się niskotemperaturowym odzyskiem metali z płytek drukowanych. Spotkanie odbyło się w Targach Kielce, w drugim dniu Targów EKOTECH.
09 marca 2023
Inteligentny kosz na śmieci, który sam posortuje odpady, nowoczesne zgniatarki wykorzystywane w wielu branżach, cyfrowa giełda odpadów i automat do skanowania i przyjmowania butelek po napojach, to tylko część z wielu nowości, jakie zaprezentowano podczas 23. edycji targów Ekotech.
09 marca 2023
Konkurs literacki, zorganizowany przez wystawcę targów Ekotech, firmę Stantrade został rozstrzygnięty. Uczestnicy walczyli o cenną nagrodę.
09 marca 2023
Kilkudziesięciu przedstawicieli gmin oraz miast i gmin z całej Polski wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Targami Kielce. Wydarzenie odbyło się 9 marca, w ramach Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Tematem konferencji była „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”.
09 marca 2023
Eksperci z branży podzielili się swoją wiedzą podczas konferencji „Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju", która odbyła się drugiego dnia targów Ekotech w Targach Kielce.
08 marca 2023
IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami odbyło się w pierwszym dniu Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2023.