Bez-tytulu.png
Konferencja "Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie" podczas targów EKOTECH.

Kwestie ochrony środowiska i proekologicznych działań na Ekotech

24 stycznia 2022
W programie dwudniowych targów Ekotech znajdują się wartościowe wydarzenia towarzyszące: branżowe fora, konferencje, dyskusje i spotkania informacyjne. Po raz pierwszy odbędzie się również konferencja „Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie” skierowana m.in. do samorządów i przedsiębiorców.

Konferencja  „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” organizowana przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: samorządów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Konferencja planowana jest na 24 lutego 2022 r.

Oprócz zagadnień związanych z wdrażaniem  obecnej unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu, podczas konferencji zaprezentowane zostaną dobre praktyki oraz gotowe przykłady działań minimalizujących oddziaływanie negatywnych zmian klimatu, szczególnie w zakresie ochrony powietrza. Poruszone zostaną również kwestie związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych w kontekście GOZ. Nie zabraknie omówienia tematów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych (pozwoleń/zezwoleń) w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, utratą statusu odpadu, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pozwoleń zintegrowanych. W specjalnie utworzonym punkcie informacyjnym pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWŚ w Kielcach będą udzielali informacji zainteresowanym osobom.

Program konferencji dostępny na stronie:  https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/konferencja-razem-tworzymy-ekoswietokrzyskie

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/zglos-udzial-w-konferencji

Zapraszamy już od 23 do 24 lutego br. na spotkanie branży komunalnej do Targów Kielce.

(MCh)

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.