pawel-czerwinski-RkIsyD-AVvc-unsplash.jpg
Większa świadomość Polaków, wyższy poziom recyklingu w Polsce!

Poziom recyklingu w Polsce stale wzrasta!

22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?

Jak podaje GUS w 2020 roku z gospodarstw domowych odebrano 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W związku z tym ważnym czynnikiem wpływającym na podniesienie poziomu recyklingu w Polsce jest odpowiednie i konsekwentne segregowanie odpadów w domach.

W 2021 roku wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna #rePETujemy, której głównym celem  jest zwiększanie świadomości społeczeństwa odnośnie tworzyw sztucznych oraz odpowiedniego ich wykorzystywania i recyklingu. Z badań zrealizowanych w ramach kampanii wynika, że odpowiednia segregacja odpadów, w tym m.in. butelek PET pozwala na ich ponowne przetworzenie w kolejnych procesach recyklingu.

Z wypowiedzi koordynatorki kampanii #rePETujemy dla Portalu Komunalnego wynika, że zużyte butelki po napojach można w 100 proc. poddać recyklingowi. Z około 240 tys. ton butelek PET trafiających każdego roku na rynek polski, tylko blisko połowę udaje się ponownie zebrać i poddać recyklingowi. Duże nadzieje pokładane są w systemie depozytowym, do którego wprowadzenia Polska się przygotowuje.

Źródło informacji: portalkomunalny.pl

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.