biogas.png
Biogazowe przyspieszenie.

Przed nami dynamiczny rozwój branży biogazowniczej!

30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.

Ze względu na politykę klimatyczną i obecną sytuację związaną z wojną na Ukrainie, w najbliższych latach Unia Europejska zamierza położyć szczególny nacisk na temat biogazownictwa.

W planie REPowerEU Komisji Europejskiej, dot. uniezależnienia UE od gazu i ropy z Rosji znalazł się m.in. punkt dotyczący biometanu (mogącego zastępować gaz ziemny), który wytwarza się z biogazu. Według założeń KE, do 2030 r. biometan ma zastąpić 20 proc. gazu importowanego obecnie do Unii z Rosji, a w krajach unijnych do 2030 roku ma powstać aż 35 mld m3 biometanu rocznie.

Biogaz jest odnawialnym, pomagającym zmniejszać emisję gazów cieplarnianych źródłem energii. W odróżnieniu od elektrowni wiatrowych czy słonecznych, biogazownie produkują ją bez przerwy.  

Potencjał Polski w zakresie biogazownictwa jest olbrzymi, ale wciąż wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu.

Więcej na ten temat w artykule na stronie www.portalsamorzadowy.pl

(MCh)

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.