IPO-podst-pelna-1.jpg

Instytut Przemysłu Organicznego trzeciej co do wielkości sieci badawczej w Europie na targach EKOTECH

17 grudnia 2021
Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach m.in. automatyki, chemii, biomedycyny i teleinformatyki. Szczegóły działalności organizacji i instytutu będzie można poznać na targach EKOTECH już od 23 do 24 lutego 2022 roku.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe oraz realizuje specjalistyczne usługi w zakresie: 

  • Chemii i technologii środków ochrony roślin, produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, chemikaliów specjalnych
    i półproduktów.
  • Chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych.
  • Bezpieczeństwa chemicznego.
  • Zagrożeń wywołanych elektrycznością statyczną.
  • Toksykologii i ekotoksykologii.
  • Właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych.

Działalność Sieci Badawczej prowadzona jest zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP 2110. Akredytowane laboratoria badawcze pracują w systemie ISO 17025 oraz zgodnie z zasadami DPL.

Zapraszamy już od 23 do 24 lutego 2022 roku do Targów Kielce na XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

(MCh)

 

 

 

Polecane aktualności
19 stycznia 2022
Jeden z Partnerów Merytorycznych targów EKOTECH – Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu świętuje w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Z inicjatywy Klastra, podczas spotkania branży komunalnej powstanie punkt informacyjny, gdzie będzie można porozmawiać z ekspertami w zakresie m.in. grantów dla MŚP.
18 stycznia 2022
Istotnym problemem rynku gospodarowania odpadami jest nielegalny przywóz do Polski odpadów z krajów sąsiednich. Rozwiązaniem tej kwestii jest wprowadzenie Systemu Elektronicznego Nadzoru Technicznego.
17 stycznia 2022
Już od wielu lat spotkaniu branży komunalnej towarzyszy Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane przez firmę Ak Nova. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 23 lutego br., podczas pierwszego dnia targów EKOTECH.
14 stycznia 2022
Solidne zamiatarki miejskie oraz nośniki narzędzi mające szerokie spektrum zastosowań – to część oferty kolejnego Wystawcy targów EKOTECH. Podczas spotkania branży komunalnej firma zaprezentuje aż pięć swoich maszyn!
13 stycznia 2022
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dwa nowe rozporządzenia w kwestii recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskazują one m.in. poziomy docelowe, jakie w tym zakresie będą musiały zostać osiągane w kolejnych latach oraz warunki obliczania masy odpadów opakowaniowych.
05 stycznia 2022
Firma Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją m.in. odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych materiałów niebezpiecznych zadeklarował swoją obecność podczas spotkania branży komunalnej!
27 grudnia 2021
Innowacyjne maszyny i technologie renomowanych producentów do przetwórstwa odpadów i biomasy, a także bezpłatne konsultacje i szkolenia techniczne – to tylko część atrakcyjnej oferty firmy AGREX-ECO – Wystawcy targów EKOTECH.
21 grudnia 2021
Dostawca najnowocześniejszych technologii związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem czystości i higieny pracy jednym z Wystawców kolejnej edycji targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.