IPO-podst-pelna-1.jpg

Instytut Przemysłu Organicznego trzeciej co do wielkości sieci badawczej w Europie na targach EKOTECH

17 grudnia 2021
Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach m.in. automatyki, chemii, biomedycyny i teleinformatyki. Szczegóły działalności organizacji i instytutu będzie można poznać na targach EKOTECH już od 23 do 24 lutego 2022 roku.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe oraz realizuje specjalistyczne usługi w zakresie: 

  • Chemii i technologii środków ochrony roślin, produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, chemikaliów specjalnych
    i półproduktów.
  • Chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych.
  • Bezpieczeństwa chemicznego.
  • Zagrożeń wywołanych elektrycznością statyczną.
  • Toksykologii i ekotoksykologii.
  • Właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych.

Działalność Sieci Badawczej prowadzona jest zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP 2110. Akredytowane laboratoria badawcze pracują w systemie ISO 17025 oraz zgodnie z zasadami DPL.

Zapraszamy już od 23 do 24 lutego 2022 roku do Targów Kielce na XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

(MCh)

 

 

 

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.