Otwarcie-sacro-2020.JPG

Targi Sacroexpo otwarte!

28 września 2020
Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO została otwarta po raz 21. Na tegoroczną ekspozycję składa się prezentacja blisko 180 firm z Polski, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Chorwacji, Czech i Stanów Zjednoczonych

Uroczystego otwarcia targów dokonał Nuncjusz apostolski w Polsce,  JE ks. Abp. Salvatore Pennacchio. W swoim przemówieniu wspomniał o roli, jaką pełnią targi Sacroexpo, podkreślając ich znaczenie dla wspólnoty chrześcijańskiej.

Również do roli jednoczenia się w trudnych chwilach nawiązał Andrzej Mochoń. Prezes Zarządu Targów Kielce w słowach skierowanych do gości wspomniał także o specyfice Sacroexpo – miejscu, gdzie sztuka wysoka spotyka się z biznesem. Jednak, jak wypunktował Prezes Zarządu - Sacroexpo pełni (…) szerszą rolę jak tylko zaspokajanie materialnych potrzeb kościoła. Poprzez wydarzenia towarzyszące wystawie zwraca uwagę na duchowość, eksponuje kulturę i sztukę, pogłębiając dialog ekumeniczny.

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta, podkreślił znaczenie targów, jako miejsca spotkań, jakże istotnych dla człowieka. - Jestem przekonany, że tegoroczna wystawa Sacroexpo i zgromadzone przy tej okazji osoby, pomogą nam w znalezieniu duchowego wsparcia, przełamaniu lęku i wyjściu z poczucia osamotnienia. Bo izolacja fizyczna nie musi oznaczać izolacji duchowej – dodał Prezydent Kielc.

Zbigniewa Koniusza,  Wojewoda Świętokrzyski , powiedział, że przez wieki człowiek próbował zbliżyć się do Boga tak, jak umiał. - Dziś, dzięki wystawie możemy nie tylko zobaczyć, jak to zbliżanie wyglądało w przeszłości, ale także, jak w dzisiejszym świecie artyści i rzemieślnicy próbują oddać cześć i przybliżyć sacrum człowiekowi.  – podsumował.

(MBr)

Polecane aktualności
29 września 2020
Od ponad 15 lat Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO towarzyszy loteria dla wszystkich osób konsekrowanych, w której nagrodą jest udział w pielgrzymce. 
29 września 2020
Prawosławny Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Najprzewielebniejszy Paisjusz w Targach Kielce wręczył wyróżnienia wystawcom, którzy zostali docenieni za wkład w życie religijne
29 września 2020
Otwarta sesja tematyczna dla administratorów obiektów sakralnych, to jedno z wydarzeń towarzyszących Wystawie SACROEXPO. Spotkanie przygotowane zostało przez Forum Współpracy Międzyzakonnej, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, we współpracy z TUW PZUW i Targami Kielce.
28 września 2020
Kultura to nie tylko przedstawienia teatralne, wyjścia do muzeum czy uczestnictwo w koncertach. Kultura ma wiele wymiarów – a każdy z nich został dotknięty przez pandemię COVID-19. O dylematach dziedzictwa z księdzem Rafałem Dudałą rozmawiają ludzie kultury i sztuki.
28 września 2020
Świętu branży sakralnej towarzyszą merytoryczne spotkania połączone z wartościowymi dyskusjami. Od 10 lat w Targach Kielce odbywają się spotkania służące szkoleniu sekretarzy i ekonomów zakonnych.
28 września 2020
Podczas tegorocznych targów Sacroexpo po raz 16 wręczono wyróżnienia Per Arte Ad Deum. Wśród laureatów znaleźli się Paweł Łukaszewski, Jerzy Jan Skąpski oraz Leszek Sosnowski.
28 września 2020
Podczas otwarcia tegorocznych targów Sacroexpo roku dość nietypowo, podczas jednej uroczystości powitano gości, wręczono wyróżnienia Targów Kielce, a także, już po raz 16 przyznano nagrody PER ARTEM AD DEUM.
25 września 2020
Już od dekady trwa współpraca między Konfederacją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich a Zarządem Targów Kielce i organizatorami Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów.