plastik.png

System ROP. Ważne zmiany dla wystawców targów Ekotech.

12 stycznia 2021
Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na polski rynek ponoszą najniższe w Unii opłaty recyklingowe. Powoduje to zapaść na rynku surowców wtórnych, czyniąc nieopłacalną selektywną zbiórkę odpadów. Zmiany ma przynieść system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP).

Koszty gospodarki odpadami podlegającymi recyklingowi są w Polsce niskie, a faktyczne opłaty ponoszą obywatele i firmy recyklerskie. Po zmianie przepisów kwota opłat wnoszonych przez firmy opakowaniowe wzrośnie z kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów złotych rocznie. Pozyskane fundusze w ten sposób fundusz, a także dofinansowania unijne zasilą inwestycje w obszarze recyklingu i gospodarki w obiegu zamkniętym.

- W Polsce funkcjonuje quasi system wyznaczający normy odzysku i recyklingu, realizowany na podstawie dokumentów potwierdzających recykling (DPR), wydawanych przez kilkadziesiąt organizacji odzysku. Brakuje realnej gospodarki w obiegu zamkniętym, a producenci przez wiele lat nie zaproponowali zmian usprawniającą system - zauważa Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Zmianę ma przynieść system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), w ramach którego firma wprowadzająca produkt w opakowaniu na rynek będzie partycypować w kosztach recyklingu odpadów opakowaniowych, wedle zasady „zanieczyszczający płaci”. - Nowy system ma premiować firmy wykorzystujące surowce wtórne i dbające o środowisko naturalne. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców z branży recyklingu popierają takie rozwiązani-  wyjaśnia prezes.

Branża postuluje również lokację nowego systemu w agencji rządowej, która zagwarantuje przejrzystość, ustanowienie regulatora ds. ROP i rzetelną weryfikację systemu poprzez BDO. Gotowość w zakresie uporządkowania systemu zgłosił już Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stanowisko branży recyklingowej zyskuje uznanie samorządów odpowiedzialnych za lokalną gospodarkę komunalną. - W Polsce recyklerzy stworzyli sprawny system odzysku surowców, spełniający wyśrubowane unijne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami. Równolegle funkcjonuje system tzw. opłaty produktowej oparty o organizacje odzysku opakowań. Dziś wiemy, że ten system nie sprawdza się - zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta Gdańsk, reprezentujący również Związek Miast Polskich.

- W miejsce rynku odpadów zaistniał rynek dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek oraz szara strefa. Co istotne, obecna sytuacja powoduje, że rosną opłaty mieszkańców za wywóz śmieci, koszty obróbki polskich śmieci spadają na recyklerów, a zyski z produkcji i sprzedaży opakowań zostają na kontach producentów" - wyjaśnia Jarosław Roliński z NFOŚiGW

Unia Europejska odchodzi od termicznego przetwarzania odpadów w nowej perspektywie na lata 2021-27. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów europejskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ma służyć ograniczeniu powstawania odpadów i należytemu ich recyklingowi. Od 2021 roku Polska będzie musiała także ponieść opłatę za niewykonanie wskazanego przez UE poziomu recyklingu.

 

Źródło informacji: Stowarzyszenie „Polski Recykling”/ MBr

Polecane aktualności
20 lipca 2021
W czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Eksperci podkreślają jednak, że ich likwidacja mogłaby być tańsza.
22 czerwca 2021
W kwietniu podczas wirtualnej edycji targów Ekotech słuchacze mieli okazję wziąć udział w konferencji dotyczącej norm dla altan śmietnikowych. Współorganizator spotkania – firma Eneris Surowce wraz z Izbą Architektów Rzeczypospolitej przygotowali poradnik, który zawiera szereg praktycznych wytycznych, w tym wzór na odpowiedni wymiar altany.
04 maja 2021
W czasie targów Ekotech on-line przyznano nagrody Ekonowator. Wyróżnienia trafiają do firm i instytucji, których nowatorskie podejście zmienia branżę komunalną. Kto, według komisji konkursowej, zasłużył na tegoroczne nagrody?
29 kwietnia 2021
Specjaliści z zakresu gospodarki odpadowej i recyklingu podczas konferencji „Zamykamy obiegi surowców – energia z Odpadów” rozmawiali o nowych rozwiązaniach opartych o m.in. energię pozyskiwaną z bioodpadów i nowe modele cyrkularne.
29 kwietnia 2021
Konferencja "Norma dla Altan Odpadowych. zróbmy w końcu porządek" w toku. Organizatorem spotkania jest firma Eneris Surowce
29 kwietnia 2021
Wyjątkowa, internetowa edycja Targów Ochrony Środowiska i Gospodarkami Odpadami EKOTECH rozpoczęta.
27 kwietnia 2021
W ofercie firmy znajduje się m.in. produkcja, serwis, modernizacje i montaż instalacji do recyklingu odpadów
27 kwietnia 2021
Polska Ekologia, zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną.