plastik.png

System ROP. Ważne zmiany dla wystawców targów Ekotech.

12 stycznia 2021
Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na polski rynek ponoszą najniższe w Unii opłaty recyklingowe. Powoduje to zapaść na rynku surowców wtórnych, czyniąc nieopłacalną selektywną zbiórkę odpadów. Zmiany ma przynieść system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP).

Koszty gospodarki odpadami podlegającymi recyklingowi są w Polsce niskie, a faktyczne opłaty ponoszą obywatele i firmy recyklerskie. Po zmianie przepisów kwota opłat wnoszonych przez firmy opakowaniowe wzrośnie z kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów złotych rocznie. Pozyskane fundusze w ten sposób fundusz, a także dofinansowania unijne zasilą inwestycje w obszarze recyklingu i gospodarki w obiegu zamkniętym.

- W Polsce funkcjonuje quasi system wyznaczający normy odzysku i recyklingu, realizowany na podstawie dokumentów potwierdzających recykling (DPR), wydawanych przez kilkadziesiąt organizacji odzysku. Brakuje realnej gospodarki w obiegu zamkniętym, a producenci przez wiele lat nie zaproponowali zmian usprawniającą system - zauważa Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Zmianę ma przynieść system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), w ramach którego firma wprowadzająca produkt w opakowaniu na rynek będzie partycypować w kosztach recyklingu odpadów opakowaniowych, wedle zasady „zanieczyszczający płaci”. - Nowy system ma premiować firmy wykorzystujące surowce wtórne i dbające o środowisko naturalne. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców z branży recyklingu popierają takie rozwiązani-  wyjaśnia prezes.

Branża postuluje również lokację nowego systemu w agencji rządowej, która zagwarantuje przejrzystość, ustanowienie regulatora ds. ROP i rzetelną weryfikację systemu poprzez BDO. Gotowość w zakresie uporządkowania systemu zgłosił już Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stanowisko branży recyklingowej zyskuje uznanie samorządów odpowiedzialnych za lokalną gospodarkę komunalną. - W Polsce recyklerzy stworzyli sprawny system odzysku surowców, spełniający wyśrubowane unijne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami. Równolegle funkcjonuje system tzw. opłaty produktowej oparty o organizacje odzysku opakowań. Dziś wiemy, że ten system nie sprawdza się - zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta Gdańsk, reprezentujący również Związek Miast Polskich.

- W miejsce rynku odpadów zaistniał rynek dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek oraz szara strefa. Co istotne, obecna sytuacja powoduje, że rosną opłaty mieszkańców za wywóz śmieci, koszty obróbki polskich śmieci spadają na recyklerów, a zyski z produkcji i sprzedaży opakowań zostają na kontach producentów" - wyjaśnia Jarosław Roliński z NFOŚiGW

Unia Europejska odchodzi od termicznego przetwarzania odpadów w nowej perspektywie na lata 2021-27. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów europejskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ma służyć ograniczeniu powstawania odpadów i należytemu ich recyklingowi. Od 2021 roku Polska będzie musiała także ponieść opłatę za niewykonanie wskazanego przez UE poziomu recyklingu.

 

Źródło informacji: Stowarzyszenie „Polski Recykling”/ MBr

Polecane aktualności
28 stycznia 2021
Tylko 52 proc. Polaków potrafi właściwie segregować śmieci – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Symetria. Najwięcej problemów w przyporządkowaniu odpadów do właściwego pojemnika sprawiają im m.in. puszki dezodorantów, kartony po mleku czy żarówki. Powodem może być brak czytelnych oznaczeń na kontenerach.
26 stycznia 2021
Ścieki z fabryki produkującej ogórki są używane jako alternatywna metoda antypoślizowa. To rozwiązanie, które sprawdziło się już w Bawarii w Niemczech. Czy można je zastosować również w Polsce?
17 grudnia 2020
Branża gospodarki komunalnej od lat spotyka się w Targach Kielce. Właściciele firm, przedstawiciele samorządów i włodarze miast cenią sobie atmosferę targów Ekotech. W przyszłym roku wydarzenie wyjątkowo odbędzie się między 28 a 29 kwietnia.
07 grudnia 2020
W połowie listopada Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uchwalony projekt ustawy zawiera poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, które gminy będą zobowiązane osiągnąć w latach 2021-2035.
26 listopada 2020
23 listopada Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powoła przy resorcie zespół doradczy, który zajmie się gospodarką odpadami.
24 listopada 2020
Ministerstwo Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny wskazało wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zachorowań na chorobę COVID-19. Bezpieczeństwo osób pracujących w branży gospodarki odpadami jest bardzo ważne, dlatego zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.
08 października 2020
Targi Ekotech zdobywają kolejnego partnera! Do grona instytucji wspierających wydarzenie dołącza Związek Gmin Wiejskich RP.
23 września 2020
Odbywające się w Targach Kielce Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH to miejsce, w którym przedstawiciele branży spotykają się z pracownikami administracji publicznej. Dlatego pozyskanie nowego partnera to doskonały krok, aby wydarzenie przyniosło jeszcze lepsze biznesowe skutki.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy