retron-grafika-YT.png
Firma zajmująca się transportem i przechowywaniem odpadów Wystawcą targów Ekotech!

Remondis Medison na targach Ekotech

05 stycznia 2022
Firma Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją m.in. odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych materiałów niebezpiecznych zadeklarował swoją obecność podczas spotkania branży komunalnej!

Oferowane przez Remondis Medison usługi są na najwyższym poziomie pod względem terminowości odbiorów i rzetelności w prowadzeniu dokumentacji związanej z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych, weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych.

W ofercie Remondis Medison znajdują się m.in. system transportu i przechowywania RETRON. Oferowane przez firmę kontenery są zatwierdzone przez UE do transportu zużytych, uszkodzonych, jak również nowych baterii litowo-jonowych. Są one odporne na wysoką temperaturę kontenery zapewniają idealną ochronę w przypadku niekontrolowanego zapłonu. Dodatkową zaletami są: ochrona przed tworzeniem się wysokiego ciśnienia i odłamkami przy ewentualnej eksplozji, jak również awaryjne odprowadzenie spalin. Kontenery RETRON oferują idealną ochronę przed ogniem.  

RETRON-kontener-4.png [185.54 KB]

Wśród produktów oferowanych przez firmę Remondis Medison wyróżnić należy system zbiórki RESPRAY – dot. recyclingu ciśnieniowych opakowań aerozolowych: dostarczanie pojemników, odbiór opakowań, transport, utylizację oraz profesjonalne doradztwo. System RESPRAY spełnia wszelkie wymogi prawne: wymagania ADR, w tym przepis szczególny 327. Firma Remondis Medison obsługuje wszystkie typy opakowań bez względu na rozmiar i rodzaj znajdującej się w nich substancji niebezpiecznej. RESPRAY to uniwersalny system, nadaje się dla każdego rodzaju puszek.

Z pełną ofertą firmy będzie można zapoznać się już od 23 do 24 lutego 2022 roku podczas targów Ekotech!

(MCh)

Polecane aktualności
17 stycznia 2022
Już od wielu lat spotkaniu branży komunalnej towarzyszy Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane przez firmę Ak Nova. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 23 lutego br., podczas pierwszego dnia targów EKOTECH.
14 stycznia 2022
Solidne zamiatarki miejskie oraz nośniki narzędzi mające szerokie spektrum zastosowań – to część oferty kolejnego Wystawcy targów EKOTECH. Podczas spotkania branży komunalnej firma zaprezentuje aż pięć swoich maszyn!
13 stycznia 2022
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dwa nowe rozporządzenia w kwestii recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskazują one m.in. poziomy docelowe, jakie w tym zakresie będą musiały zostać osiągane w kolejnych latach oraz warunki obliczania masy odpadów opakowaniowych.
27 grudnia 2021
Innowacyjne maszyny i technologie renomowanych producentów do przetwórstwa odpadów i biomasy, a także bezpłatne konsultacje i szkolenia techniczne – to tylko część atrakcyjnej oferty firmy AGREX-ECO – Wystawcy targów EKOTECH.
21 grudnia 2021
Dostawca najnowocześniejszych technologii związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem czystości i higieny pracy jednym z Wystawców kolejnej edycji targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.
17 grudnia 2021
Od importera do producenta wysokiej jakości maszyn oraz całych linii technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także od recyklera do producenta specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych – tak w ciągu 20lat działalności rozwinęła się firma WW EKOCHEM, z której ofertą będzie można zapoznać się podczas targów EKOTECH.
17 grudnia 2021
Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach m.in. automatyki, chemii, biomedycyny i teleinformatyki. Szczegóły działalności organizacji i instytutu będzie można poznać na targach EKOTECH już od 23 do 24 lutego 2022 roku.
17 grudnia 2021
Firma SANTRADE to wieloletni Wystawca targów EKOTECH. Nie zabraknie ich również podczas kolejnej edycji wydarzenia. Na swoim stoisku zaprezentują szeroką ofertę skierowaną do właścicieli stacji demontażu pojazdów oraz recyklerów metali, w tym firmy zajmujące się skupem i przerobem złomu metali.