retron-grafika-YT.png
Firma zajmująca się transportem i przechowywaniem odpadów Wystawcą targów Ekotech!

Remondis Medison na targach Ekotech

05 stycznia 2022
Firma Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją m.in. odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych materiałów niebezpiecznych zadeklarował swoją obecność podczas spotkania branży komunalnej!

Oferowane przez Remondis Medison usługi są na najwyższym poziomie pod względem terminowości odbiorów i rzetelności w prowadzeniu dokumentacji związanej z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych, weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych.

W ofercie Remondis Medison znajdują się m.in. system transportu i przechowywania RETRON. Oferowane przez firmę kontenery są zatwierdzone przez UE do transportu zużytych, uszkodzonych, jak również nowych baterii litowo-jonowych. Są one odporne na wysoką temperaturę kontenery zapewniają idealną ochronę w przypadku niekontrolowanego zapłonu. Dodatkową zaletami są: ochrona przed tworzeniem się wysokiego ciśnienia i odłamkami przy ewentualnej eksplozji, jak również awaryjne odprowadzenie spalin. Kontenery RETRON oferują idealną ochronę przed ogniem.  

RETRON-kontener-4.png [185.54 KB]

Wśród produktów oferowanych przez firmę Remondis Medison wyróżnić należy system zbiórki RESPRAY – dot. recyclingu ciśnieniowych opakowań aerozolowych: dostarczanie pojemników, odbiór opakowań, transport, utylizację oraz profesjonalne doradztwo. System RESPRAY spełnia wszelkie wymogi prawne: wymagania ADR, w tym przepis szczególny 327. Firma Remondis Medison obsługuje wszystkie typy opakowań bez względu na rozmiar i rodzaj znajdującej się w nich substancji niebezpiecznej. RESPRAY to uniwersalny system, nadaje się dla każdego rodzaju puszek.

Z pełną ofertą firmy będzie można zapoznać się już od 23 do 24 lutego 2022 roku podczas targów Ekotech!

(MCh)

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.