retron-grafika-YT.png
Firma zajmująca się transportem i przechowywaniem odpadów Wystawcą targów Ekotech!

Remondis Medison joins the Ekotech expo

05 january 2022
Remondis Medison deals in transporting and disposing of medical waste, veterinary waste and other hazardous materials. Remondis Medison declared its presence at the municipal industry meeting!

The Remondis Medison services are the highest level in terms of timely pickup and reliable documentation related to the collection, transport and disposal of medical, veterinary and other hazardous waste.

Remondis Medison offers,  RETRON transport and storage system;  containers offered by the company are approved by the EU for the transport of used, damaged and new lithium-ion batteries. These heat-resistant containers provide ideal protection in the event of uncontrolled ignition. Additional advantages are protection against high-pressure build-up and shrapnel in the event of an explosion, as well as emergency exhaust gas discharge. RETRON containers offer perfect protection against fire.  

RETRON-kontener-4.png [185.54 KB]

Remondis Medison portfolio includes RESPRAY collection system, the products which stand out of the crowd. RESPRAY for recycling of pressurized aerosol packaging: containers delivery, collection of packaging, transport, disposal and professional consulting. The RESPRAY system meets all legal requirements: ADR requirements, including special provision 327. Remondis Medison supports all types of packaging, regardless of the size and type of hazardous substance they contain. RESPRAY is a universal system suitable for all types of cans and tins.

The form is here to present its offer - join us on 23 and 24 February 2022 for the Targi Kielce EKOTECH!

(MCh)

Recommended articles
30 may 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 may 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 may 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 april 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 april 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 march 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 march 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 march 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.