konfere.jpg

Facts and figures discussed at EKOTECH

24 february 2022
Together We Create Ecological Świętokrzyskie

For over 20 years, EKOTECH has been a meeting place for representatives of the broadly defined municipal industry. However, the Kielce exhibition is much more than an opportunity to learn about the latest achievements of the industry, but also a chance to learn about ecology-related trends. The meeting brings together the largest domestic and foreign exhibitors representatives of the municipal industry. The event also enjoys - not only do industry entrepreneurs visit the trade show - there are also public administration employees and representatives public administration milieus.  

The second day of the expo, February 24 is when the C1 conference room, hosted the Conference "Together We Create Ecological Świętokrzyskie". The sessions are targeted at both local governments and entrepreneurs as well as all those interested in issues related to environmental protection. The meeting put the following topics in the limelight - the implementation of the current EU policy of the European Green Deal, management of packaging and related waste, the use of green public procurement in the context of circular economy, administrative decisions (permits/allowances) in the context of the European Green Deal. The conference features good practices and ready-made examples of measures aimed at minimising the impact of ahrmuf and damaging climate change, especially in the field of air pollution.  

A detailed program of the event is available here

I know how much effort is invested into showing to Europe that our life is rooted in the environment - said Andrzej Bętkowski, Marshal of the Świętokrzyskie Voivodeship, when opening the conference. That is why it is so important to inform and educate the public in this regard.  

These words were reflected in the subject of the presentation -  "Nature education and the deficit of contact with nature", lecture by Tomasz Hałatkiewicz - Director of the Complex of Świętokrzyskie and Nadnidziańskie Landscape Parks. The speaker told not only about numerous educational projects but also about the new investment in the Centre for Environmental Education in Umianowice. The centre is to be operational in spring 2022;  the project was EU subsidised with PLN 15 million. The total investment cost is PLN 19.7 million. The mini-farm offers its visitors the possibility to see Polish ponies, cows, sheep and goats, observe the work on such a farm and even help in farm activities. One
 of the main attractions offered by the centre will be Nidarium, an aquarium with a capacity of 25 thousand litres reflecting life in the Nida river.

A special information point features employees of the Department of Environment and Waste Management of the Marshal's Office in Kielce who provide information to those interested.

We encourage you to join the meeting.

(MB)
Recommended articles
30 may 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 may 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 may 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 april 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 april 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 march 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 march 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 march 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.