Targi-Kielce-156.jpg

EKOTECH. The 22nd unveiling at Targi Kielce!

23 february 2022
EKOTECH International Environmental Protection and Waste Management Expo hosts Polish representatives of the municipal industry. The expo is held for the 22nd time. This year, the event brings together over 50 exhibitors - they are all environmental protection and waste management professionals. Practical waste segregation classes, an urban game and the latest technological solutions - this is just a fraction of this year's expo offer!

One-stop shop for the whole industry.

Over 170 Exhibitors from 14 countries declared presence at the ENEX and Ekotech. The power industry's one-stop-shop brings together producers of photovoltaic panels, heat pump installers, electric car dealers, energy storage companies, as well as traditional energy-related companies. Thus the expo brings together representatives of a whole array of companies - power plants, manufacturers of equipment and energy distribution devices, specialists and scientists from technical universities. Ekotech expo is the presentation arena; the products and services portfolio includes manufacturers of machines and equipment used in waste management, manufacturers of waste transport solutions, services related to waste segregation.

For the first time, the Together We Create Ecological Świętokrzyskie conference is at Ekotech - the session is  organised by the Department of Environment and Waste Management of the Marshal's Office of the Świętokrzyskie Voivodeship in Kielce. The meeting's target group comprises local governments, entrepreneurs and those interested in environmental protection. the discussion focused on the implementation of the EU's current policy, i.e. the European Green Deal. It also discusses measures designed to minimise the impact of negative climate change and topics related to the management of packaging and packaging waste - these are the main conference themes.

All vehicle disassembly stations and waste treatment plants need

The agenda also includes the lectures cluster, vehicle dismantling stations and waste treatment plants representative are the target audience. A lecture by the Eko Auto Association held under the banner of  "Challenges for the End-of-Life Vehicle Recycling Industry in 2022" as well as the meeting  "How to open a scrap purchase or vehicle disassembly station?" session are included in the agenda. Both events will be complemented by the Scrap Café and the Expert Zone; the latter offers advisory services on vehicle dismantling stations operation.

Prior registration is required for the admission-free event. Click here for registration.

The ENEX and EKOTECH expos and the accompanying 4Insulation - the International Insulation Fair last two days; join us on 23 and 24 February.

Recommended articles
30 may 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 may 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 may 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 april 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 april 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 march 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 march 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 march 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.