PPE-logo-PO.png
Polska Platforma Ekologiczna na targach EKOTECH.

Polska Platforma Ekologiczna na targach Ekotech

31 stycznia 2022
Żywność ekologiczna, recykling oraz odnawialne źródła energii – to trzy obszary na których swoją działalność koncentruje Polska Platforma Ekologiczna. Z inicjatywami podejmowanymi przez PPE będzie można zapoznać się już od 23 do 24 lutego br. w Targach Kielce.

Celem Polskiej Platformy Ekologicznej jest promocja ekologicznego stylu życia i stosowanie zasady reduce, reuse, recycle – ograniczaj, wykorzystuj ponownie, przetwarzaj. PPE wpływa na kształtowanie postaw proekologicznych poprzez działania edukacyjne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych. Wśród inicjatyw podejmowanych w ramach promocji polskiego rynku żywności ekologicznej jest m.in. wsparcie ekologicznych gospodarstw rolnych oraz przetwórstwo i standaryzacja produktów rolno-żywnościowych. Zrzeszanie firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami ma na celu podniesienia poziomu recyklingu w Polsce, a budowa kompendium wiedzy o rynku OZE pozwoli m.in. wykorzystać potencjał ekologicznych i odnawialnych zasobów.

Wdrażanie nowych rozwiązań ma ułatwić Polskiej Platformie Ekologicznej współpraca wszystkich zrzeszonych firm i komórek technologicznych.

Zapraszamy już od 23 do 24 lutego br. do Targów Kielce, na Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

(MCh)

 

 

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.