photo-1591193686104-fddba4d0e4d8.jpg
Nowe rozporządzenia dot. recyklingu odpadów opakowaniowych.

Nowe rozporządzenia dot. recyklingu odpadów opakowaniowych

13 stycznia 2022
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dwa nowe rozporządzenia w kwestii recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskazują one m.in. poziomy docelowe, jakie w tym zakresie będą musiały zostać osiągane w kolejnych latach oraz warunki obliczania masy odpadów opakowaniowych.

Z danych Deloitte wynika, że blisko 45 proc. odpadów opakowaniowych generowanych jest w gospodarstwach domowych, a pozostałe 55 proc. pochodzi z sektora przemysłu i handlu. Ponadto odnotowano także, że poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce sukcesywnie wzrasta. Od 2022 roku do porządku prawnego weszły dwa rozporządzenia dot. tej kwestii.

Pierwsze z nich określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 2022 r. w perspektywie do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach będą musieli zapewnić. Chodzi o obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych: w 2022 r. 59 proc., w 2023 r. – 61 proc., w 2024 r. – 63 proc., w 2025 r. – 65 proc., w 2026 r. – 66 proc., w 2027 r. - 67 proc., w 2028 r. – 68 proc., w 2029 r. – 69 proc. i w 2030 r. – 70 proc.

Rozporządzenie wyznacza także wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, drewna, szkła, papieru i tektury, aluminium oraz metali żelaznych.

Drugi dokument określa, że od 2022 r. poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych obliczane będą po odrzuceniu tzw. odpadu balastowego. Dotąd masę odpadów opakowaniowych uznawaną za poddaną procesom recyklingu, stanowiła masa, którą przekazano do zakładu przetwarzania. W związku ze zmianami masa odpadów opakowaniowych będzie zaliczona do poddanych recyklingowi dopiero po wykonaniu niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania oraz innych czynności mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań.

Więcej informacji na stronie www.teraz-srodowisko.pl

W programie targów EKOTECH, które odbędą się już od 23 do 24 lutego 2022 roku zaplanowano szereg spotkań poświęconych m.in. najnowszym zmianom w przepisach oraz rozwiązaniom wykorzystywanym w zakresie sortowania i biologicznego przetwarzania odpadów.

(MCh)

Polecane aktualności
17 stycznia 2022
Już od wielu lat spotkaniu branży komunalnej towarzyszy Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane przez firmę Ak Nova. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 23 lutego br., podczas pierwszego dnia targów EKOTECH.
14 stycznia 2022
Solidne zamiatarki miejskie oraz nośniki narzędzi mające szerokie spektrum zastosowań – to część oferty kolejnego Wystawcy targów EKOTECH. Podczas spotkania branży komunalnej firma zaprezentuje aż pięć swoich maszyn!
05 stycznia 2022
Firma Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją m.in. odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych materiałów niebezpiecznych zadeklarował swoją obecność podczas spotkania branży komunalnej!
27 grudnia 2021
Innowacyjne maszyny i technologie renomowanych producentów do przetwórstwa odpadów i biomasy, a także bezpłatne konsultacje i szkolenia techniczne – to tylko część atrakcyjnej oferty firmy AGREX-ECO – Wystawcy targów EKOTECH.
21 grudnia 2021
Dostawca najnowocześniejszych technologii związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem czystości i higieny pracy jednym z Wystawców kolejnej edycji targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.
17 grudnia 2021
Od importera do producenta wysokiej jakości maszyn oraz całych linii technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także od recyklera do producenta specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych – tak w ciągu 20lat działalności rozwinęła się firma WW EKOCHEM, z której ofertą będzie można zapoznać się podczas targów EKOTECH.
17 grudnia 2021
Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach m.in. automatyki, chemii, biomedycyny i teleinformatyki. Szczegóły działalności organizacji i instytutu będzie można poznać na targach EKOTECH już od 23 do 24 lutego 2022 roku.
17 grudnia 2021
Firma SANTRADE to wieloletni Wystawca targów EKOTECH. Nie zabraknie ich również podczas kolejnej edycji wydarzenia. Na swoim stoisku zaprezentują szeroką ofertę skierowaną do właścicieli stacji demontażu pojazdów oraz recyklerów metali, w tym firmy zajmujące się skupem i przerobem złomu metali.