photo-1591193686104-fddba4d0e4d8.jpg
Nowe rozporządzenia dot. recyklingu odpadów opakowaniowych.

Nowe rozporządzenia dot. recyklingu odpadów opakowaniowych

13 stycznia 2022
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dwa nowe rozporządzenia w kwestii recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskazują one m.in. poziomy docelowe, jakie w tym zakresie będą musiały zostać osiągane w kolejnych latach oraz warunki obliczania masy odpadów opakowaniowych.

Z danych Deloitte wynika, że blisko 45 proc. odpadów opakowaniowych generowanych jest w gospodarstwach domowych, a pozostałe 55 proc. pochodzi z sektora przemysłu i handlu. Ponadto odnotowano także, że poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce sukcesywnie wzrasta. Od 2022 roku do porządku prawnego weszły dwa rozporządzenia dot. tej kwestii.

Pierwsze z nich określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 2022 r. w perspektywie do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach będą musieli zapewnić. Chodzi o obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych: w 2022 r. 59 proc., w 2023 r. – 61 proc., w 2024 r. – 63 proc., w 2025 r. – 65 proc., w 2026 r. – 66 proc., w 2027 r. - 67 proc., w 2028 r. – 68 proc., w 2029 r. – 69 proc. i w 2030 r. – 70 proc.

Rozporządzenie wyznacza także wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, drewna, szkła, papieru i tektury, aluminium oraz metali żelaznych.

Drugi dokument określa, że od 2022 r. poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych obliczane będą po odrzuceniu tzw. odpadu balastowego. Dotąd masę odpadów opakowaniowych uznawaną za poddaną procesom recyklingu, stanowiła masa, którą przekazano do zakładu przetwarzania. W związku ze zmianami masa odpadów opakowaniowych będzie zaliczona do poddanych recyklingowi dopiero po wykonaniu niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania oraz innych czynności mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań.

Więcej informacji na stronie www.teraz-srodowisko.pl

W programie targów EKOTECH, które odbędą się już od 23 do 24 lutego 2022 roku zaplanowano szereg spotkań poświęconych m.in. najnowszym zmianom w przepisach oraz rozwiązaniom wykorzystywanym w zakresie sortowania i biologicznego przetwarzania odpadów.

(MCh)

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.