wysypisko.png

Nowe opłaty za transport śmieci. Prezydent Duda podpisał ustawę

24 sierpnia 2021
W poniedziałek, 23 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym w życie weszły nowe stawki maksymalne za wywóz odpadów, o czym wielokrotnie rozmawiano podczas Targów Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja przepisów ma uporządkować prawo wprowadzając między innym stawkę maksymalną opłaty wyliczanej na podstawie zużycia wody. Nowe przepisy mają także według Ministerstwa Klimatu i Środowiska ograniczyć koszty gospodarki odpadowej w gminach, co może się przełożyć na obniżkę cen dla mieszkańców.

Sposób sprawiedliwego naliczania opłat za wywóz i gospodarowanie odpadami wciąż jest kwestią dyskusji. Często stosowanym rozwiązaniem jest powiązanie jej ze zużyciem wody. Statystycznie w ciągu miesiąca każdy Polak zużywa 4 metry sześcienne, co pozwala oszacować, ile osób zamieszkuje gospodarstwo domowe i w ten sposób wyliczyć ilość generowanych odpadów. O takich rozwiązaniach rozmawiano m.in. podczas konferencji organizowanej podczas targów Ekotech.

Z nowelizacji wynika, że opłata za transport odpadów nie będzie mogła przekroczyć 150 zł miesięcznie. Nie jest to mało, ale w przypadku rodzin wieloosobowych może to zmniejszyć cenę do zapłacenia.

W nowelizacji „ustawy śmieciowej” znalazł się także zapis pozwalający  gminom pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami ze środków niepochodzących bezpośrednio z opłat od mieszkańców. Może to otworzyć drogę do kolejnych obniżek wprowadzanych samodzielnie przez władze lokalne.

Przepisy przewidują także możliwość zwolnienia gmin z segregowania odpadów na pięć różnych frakcji. Będzie to możliwe jednak tylko w wyjątkowych okolicznościach .  

(MBr/ źródło PAP)

Polecane aktualności
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.