konfere.jpg

Merytorycznie na targach EKOTECH

24 lutego 2022
Trwa konferencja "Razem tworzymy Ekoświętokrzyskie"

Od ponad 20 lat targi EKOTECH są miejscem spotkania przedstawicieli szeroko pojętej branży komunalnej. Jednak kielecka wystawa to nie tylko możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami branży, ale także szansa na poznanie trendów związanych z ekologią. W spotkaniu branży komunalnej biorą udział najwięksi krajowi i zagraniczni Wystawcy. Wydarzenie odwiedzają zarówno branżowi przedsiębiorcy, jak również pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej. 

Drugiego dnia targów, 24 lutego w sali konferencyjnej C1, zaplanowana została Konferencja "Razem tworzymy Ekoświętokrzyskie" - skierowana zarówno do samorządów jak i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z ochroną środowiska. W trakcie spotkania, poruszane są tematy związane m.in. z wdrażaniem obecnej unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych w kontekście GOZ, wydawaniem decyzji administracyjnych (pozwoleń/zezwoleń) w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki, ale również pomysły i gotowe przykłady działań minimalizujących oddziaływanie negatywnych zmian klimatu, szczególnie w zakresie ochrony powietrza. 

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj

Wiem, ile trzeba wysiłku, by przekazać Europie, że nasze życie należy od środowiska - powiedział otwierając konferencję, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski. Dlatego tak istotne jest informowanie i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie. 

Słowa te znalazły odzwierciedlenie w tematyce prezentacji na spotkaniu. „Edukacja przyrodnicza a deficyt kontaktu z naturą”, którą poprowadził Tomasz Hałatkiewicz – Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Opowiadał on nie tylko o licznych projektach edukacyjnych, ale także o nowej inwestycji jaką jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Ośrodek ma być gotowy wiosną 2022 r. Projekt zyskał unijne dofinansowanie, które wynosi 15 mln zł. Ogólny koszt inwestycji to 19,7 mln zł. W mini gospodarstwie odwiedzający będą mogli zobaczyć: koniki polskie, krowy, owce i kozy oraz podejrzeć, jak wyglądają prace w takim gospodarstwie, a nawet w nich pomóc. Jedną
z głównych atrakcji ośrodka będzie Nidarium, akwarium o pojemności 25 tys. litrów, odzwierciedlające życie w Nidzie.

Podczas konferencji działa punkt informacyjny, w którym pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWŚ w Kielcach udzielają informacji zainteresowanym osobom.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

(MB)

konfere-2.jpg [188.50 KB]

konfere-3.jpg [256.08 KB]

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.