Automation-LSR-4.jpg

Japoński producent Sumitomo z nowością na PLASTPOLU

28 kwietnia 2023
Sumitomo (SHI) Demag kontynuuje swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podążając za swoim hasłem przewodnim Act!Sustainably, w tym roku, na targach Plastpol w terminie 23–26 maja, firma na swoim stoisku F-19 w stałym już miejscu na hali F, zaprezentuje 2 energooszczędne gniazda produkcyjne oparte na wtryskarkach szybkobieżnych, w pełni elektrycznych, dedykowane branży technicznej i opakowaniowej.

SZYBKOBIEŻNA, W PEŁNI ELEKTRYCZNA INTELECT S 75 TON Z WŁASNYM ROBOTEM SAM-C

Na wtryskarce z nowej serii szybkobież­nych elektrycznych wtryskarek IntElect S, o sile zamykania 75 ton, zintegrowanej z robotem SAM-C typu handle & place, Sumitomo (SHI) Demag zaprezentuje pro­dukcję osłonki o średnicy 4 centymetrów na element silnika. Detal będzie produko­wany w formie czterogniazdowej, w cyklu 28 sekund. Następnie przy pomocy zinte­growanego robota własnej marki SAM-C, detal zostanie odebrany z formy i odłożony na taśmociąg. W całym procesie najbar­dziej zaskakująca jest wysoka energoosz­czędność tego gniazda produkcyjnego jak i samej wtryskarki. Zużycie energii przez maszynę wynosi średnio zaledwie 1,4 kWh. Tak niskie zużycie energii jest możliwe tyl­ko dzięki udoskonalonej konstrukcji wtry­skarki, wyposażonej w wysokowydajne napędy bezpośrednie o niskiej bezwład­ności i wysokowydajne śruby kulkowe. Komponenty te zostały specjalnie zapro­jektowane w celu ograniczenia zużycia energii potrzebnej do stopienia materiału do minimum, przez co nowa wersja serii IntElect S zapewnia wysoką wydajność i efektywność energetyczną. Jedną z klu­czowych zalet procesowych elektrycznych napędów jest możliwość sterowania osią liniową z prędkościami przekraczającymi 500 mm/s. Biorąc pod uwagę szybki wzrost cen energii, przeciwdziałanie wpływowi rosnących kosztów produkcji poprzez wyż­szą produktywność, powtarzalność proce­su i zmniejszenie ilości odpadów jest coraz bardziej konieczne z punktu widzenia kon­kurencyjności. Właśnie z tych powodów wersja IntElect S cieszy się tak dużym za­interesowaniem na rynku.

Razem z pokazem szybkobieżnej, elek­trycznej wtryskarki IntElect 75 ton, firma zaprezentuje również swoje możliwości w zakresie automatyzacji, wykorzystując do tego robota własnej marki SAM-C typu handle & place, zintegrowanego z maszy­ną. Linia robotów SAM została zaprojek­towana z myślą o zminimalizowaniu prac naprawczych poprzez zastosowanie wła­snej technologii silników serwo oraz pro­wadnicy o niewielkich wymaganiach kon­serwacyjnych. Zaprojektowane specjalnie w celu optymalizacji produkcji na wtry­skarkach Sumitomo (SHI) Demag roboty SAM-C mogą znacznie zmniejszyć rozmiar samodzielnego gniazda produkcyjnego, jednocześnie ułatwiając użytkownikowi sterowanie maszyną. Niewątpliwą bowiem zaletą zintegrowanego z wtryskarką IntE­lect S 75 ton robota SAM-C jest obsługa obydwu urządzeń z panelu maszyny i moż­liwość zapisywania danych procesowych w jednym miejscu w pamięci maszyny. Nowa wersja IntElect S 75 ton w połą­czeniu z kompaktowym robotem SAM-C, zintegrowaną obudową i podajnikiem ta­śmowym, doskonale zobrazuje synergię między maszyną a robotem, tworząc w peł­ni wyposażone gniazdo produkcyjne.

Sumitomo (SHI) Demag zamierza zade­monstrować efektywność energetyczną i ekonomiczność prezentowanej produkcji na wtryskarce IntElect S 75 ton poprzez umożliwienie przeprowadzenia testu po­równawczego zużycia energii przez czajnik elektryczny oraz wtryskarkę. Obok wtry­skarki IntElect S 75 ton będzie znajdował się czajnik i miernik, który umożliwi do­konanie pomiaru energii – odwiedzający stoisko firmy będą mieli możliwość prze­konać się, które urządzenie jest bardziej ekonomiczne.

ENERGOOSZCZĘDNA INTELECT S 180 TON Z ROBOTEM R1 POLSKIEGO PRODUCENTA

Drugie gniazdo produkcyjne będzie rów­nież prezentacją energooszczędności, szybkości i zrównoważonego rozwoju podczas produkcji opakowań cienkościen­nych. Sercem tego gniazda będzie w peł­ni elektryczna szybkobieżna wtryskarka elektryczna IntElect S 180 ton. Będzie ona współpracować z robotem bocznym do aplikacji IML, opracowanym i stworzonym przez polską markę Matsim Sp. z o.o. z Ko­szalina. W tej aplikacji będzie produkowa­ny pojemnik do żywności o pojemności 150 mililitrów w formie dwugniazdowej, w czasie cyklu ok. 4 sekund. Formę wy­konała i dostarczyła firma JES Technology z Koszalina. Pojemnik będzie wyposażony w dwie etykiety IML – etykietę owijkową oraz etykietę dna. Opakowanie prezento­wane na stoisku zaprojektowała firma JES Opakowania z Koszalina.

Zaletą IntElect S 180 ton jest większa sztywność płyt zapewniająca najwyższą precyzję nawet przy bardzo szybkich cy­klach. Ta wysoka precyzja produkcji, cha­rakteryzująca się dużą dynamiką i wysoką efektywnością energetyczną, znacząco przyczynia się do sukcesu tego projektu. Dzięki własnym napędom bezpośrednim IntElect zużywa do 20% mniej energii niż konwencjonalne, w pełni elektryczne wtry­skarki dostępne na rynku.

W celu uzyskania optymalnej wydajności gniazda produkcyjnego, współpracujący robot R1 wykonuje wiele zadań, w tym od­biera etykietę z magazynu, podaje etykie­tę, ruchem bocznym odbiera detal z formy, który następnie sztapluje na taśmociągu. Robot zachowuje przy tym wysoką energo­oszczędność, zużywając 0,046 kWh/kg two­rzywa, a 0,36 kWh na godzinę. Robot firmy Matsim został od podstaw przystosowany do współpracy z wtryskarką IntElect S 180.

Robot R1 firmy Matsim jest dostosowany do przezbrajania magazynka etykiet IML oraz przezbrajania kopyt IML i odbiorów. W warunkach produkcyjnych pracuje na­przemiennie z dwiema różnymi formami produkującymi odrębny asortyment. Prze­zbrojenie robota do pracy z drugą aplikacją zajmuje doświadczonemu operatorowi do 20 minut. Budowa robota oparta jest na ra­mie stalowej, na której posadowiona jest belka kompozytowa o dużym współczynni­ku tłumienia drgań. Robot nie wymaga za­kotwiczenia do podłoża – choć oczywiście jest to zalecane. Ten model posiada napęd liniowy o wysokiej dynamice ruchu; może on osiągnąć maksymalną prędkość 7 m/s i przyspieszenie 72 m/s2 (~7g).

Istotnym dla firm Sumitomo (SHI) Demag i Matsim jest pokazanie w tej aplikacji możliwości wdrożenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Głów­nym założeniem podczas projektowania tego gniazda była jego energooszczędność oraz ochrona środowiska. W związku z tym firma Matsim wszystkie wyprodukowane detale podda zmieleniu, aby użyć surowiec ponownie w innych produkcjach.

Sumitomo (SHI) Demag będzie obecne na targach Plastpol w hali F, stoisko F-19.

Polecane aktualności
25 maja 2023
Prawda o tworzywach sztucznych, rola OCS i najnowsze rozwiązania technologii wtryskiwania polimerów – to jedne z tematów poruszonych podczas corocznego seminarium technicznego, organizowanego przez portal tworzywa.pl. Spotkania tradycyjnie miało miejsce w trakcie targów Plastpol w Targach Kielce.
24 maja 2023
Pierwsza umowa dystrybucyjna pomiędzy polskim recyklerem tworzysz sztucznych a dystrybutorem z Europy Zachodniej została zawarta w czasie targów Plastpol w Kielcach. Dzięki niej ML Polyolefins będzie eksportował produkty do sześciu krajów.
24 maja 2023
Poznaliśmy firmy, które podczas tegorocznej edycji targów Plastpol zwróciły uwagę komisji, prezentując innowacyjne produkty, ale też ciekawą aranżację stoisk. We wtorek, podczas pierwszego dnia wystawy, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Platinum Plast. Prezentujemy pełną listę wyróżnionych i nagrodzonych przedsiębiorstw.
24 maja 2023
Poznaliśmy zwycięzców konkursu OMNIPLAST. Po raz pierwszy na podium stanął obcokrajowiec.
24 maja 2023
Od konieczności edukacji społeczeństwa z segregacji odpadów przez problemy z przetwarzaniem tworzyw sztucznych i zagospodarowaniem recyklatu po wizję ograniczenia produkcji odpadów nie do przetworzenia… Konferencja „Recykling tworzyw sztucznych – jeden cel, wiele możliwości” ujawniła szereg problemów, z którymi boryka się branża odpadowa oraz wskazała kierunki rozwoju.
24 maja 2023
Chłodnictwo, wykorzystywanie odpowiednich maszyn i procesów zapewniających najlepsze rezultaty w biznesie przetwórstwa tworzyw sztucznych to wiodące tematy poruszane na stoisku firmy SZE ECO podczas tegorocznych targów Plastpol. Dostępne na rynku innowacyjne transkrytyczne chillery na CO2 pozwalają oszczędzić energię o nawet 40%.
23 maja 2023
Polski producent folii Bogucki folie podpisał umowę zakupu linii produkcyjnej z niemiecką firmą Reifenhauser. Instalacja wartej 7 milionów EUR linii do produkcji folii barierowej potrwa około roku.
23 maja 2023
Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, tradycyjnie już podczas Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL przedstawiła dane dotyczące bieżącej sytuacji branży tworzywowej w Polsce na tle Europy. Według ekspertów w skali wieloletniej branża rozwija się w bardzo dobrym tempie. Niepokojący jest jednak spadek tempa wzrostu branży po chwilowym odbiciu po pandemii.