fotowoltaika.png
Jak będzie wyglądał recykling paneli fotowoltaicznych w Polsce?

Jak będzie wyglądać przyszłość recyklingu fotowoltaiki?

17 sierpnia 2022
Z każdym rokiem zainteresowanie montażem instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest coraz większe. Szacuje się, że większość instalacji montowanych w kraju obecnie może być wykorzystywana jeszcze przez kolejne 20-30 lat, co znaczy że dopiero za kilka dekad przyjdzie nam się zmierzyć z problemem recyklingu fotowoltaiki na większą skalę. Warto jednak już teraz pochylić się nad tym tematem.

Utylizacja fotowoltaiki to proces wieloetapowy, który polega na odzysku surowców, z których składają się standardowe panele fotowoltaiczne (szkło, polimer, aluminium, krzem, miedź i metale takie jak: srebro, cyna i ołów). Z wykorzystaniem nowej technologii i technik utylizacji można liczyć na odzysk ok. 90 % tych surowców, co pozwala na produkcję nowych paneli.

Branża recyklingu paneli fotowoltaicznych w Polsce jest bardzo niewielka. Obecnie w kraju istnieją jednak wyspecjalizowane zakłady, gdzie można oddać panele do utylizacji. Co więcej materiały odzyskane z recyklingu wykorzystywane są później w budownictwie. W Polsce opracowano nawet patent na bezodpadową metodę utylizacji paneli PV, którego wdrożenie może nastąpić w 2023 roku.

O recyklingu najnowszych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie można dowiedzieć się podczas Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Wydarzenie odbywa się w tym samym terminie co Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX, a także Międzynarodowe Targi Izolacji 4Insulation. 

(MCh)

Polecane aktualności
06 października 2022
Gospodarka odpadami to ważny element działań prośrodowiskowych prowadzonych przez samorządy – w tym także te z terenu województwa świętokrzyskiego. Charakter tych działań przekłada się wprost na efektywność całej polityki. Ogromną rolę ma tu również nieustanne podnoszenie świadomości mieszkańców, którzy samodzielnie mają szansę realnie wpłynąć na stan środowiska.
06 października 2022
Niespełna 80% Polaków segreguje odpady opakowaniowe. Tegoroczne badanie, przeprowadzone przez Kantar Public na zlecenie Fundacji ProKarton, może napawać optymizmem. Świadomość dotycząca recyklingu odpadów z roku na rok jest większa, a to dowodzi, że działania edukacyjne i promocyjne w tym zakresie mają sens – i ogromne znaczenie w kontekście ochrony środowiska.
03 października 2022
Urząd Miasta Kielce prowadzi szereg działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wśród opracowanych i przyjętych dokumentów oraz programów realizowanych przez Miasto Kielce są m.in. Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce.
21 września 2022
Od 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przedsiębiorstwa będą musiały prowadzić ewidencję.
09 września 2022
Nawet do 12 lat pozbawienia wolności za nielegalny transport odpadów niebezpiecznych, do 10 lat pozbawienia wolności za niewłaściwe, zagrażające zdrowiu lub życiu gospodarowanie odpadami, a także kara grzywny do 30 tys. zł za wypalanie roślinności – to część nowych przepisów dot. przestępstw przeciwko środowisku.
25 sierpnia 2022
Szacuje się, że przemysł modowy generuje 92 mln ton odpadów rocznie i prawie 2 mln ton CO, a tylko niewielki procent materiałów wykorzystanych do produkcji ubrań jest recyklingowanych i przerabianych na nową odzież. Czy moda może stać się mniej destrukcyjna dla środowiska?
10 sierpnia 2022
Przybywa osób, które decydują się tworzyć przy domach kompostowniki, a będzie ich coraz więcej ze względu na możliwość wykorzystania bioodpadów jako nawozu naturalnego. Zachętę ma wprowadzić też europejski Zielony Ład w postaci obniżki opłat za odbiór odpadów.
15 lipca 2022
Biomateriały powstałe z przetworzenia odpadów żywnościowych, taboret i powerbank z masek, leżak i kładka z elementów turbiny wiatrowej i biogaz z odpadów – to część z najnowszych projektów powstałych z przetworzonych odpadów. Produktów otrzymanych w procesie recyklingu jest znacznie więcej.