1z6n3617-20220223-TargiKielce-Ekotech.jpg

Forum Zarządzania Odpadami na Targach EKOTECH

24 lutego 2022
Forum od lat stanowi merytoryczne uzupełnienie Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Również podczas tej edycji nie zabrakło interesujących tematów.

Goście Forum mogli się dowiedzieć między innymi, jak wygląda  „Nowoczesny system nadzoru nad gospodarką odpadami w Kielcach – stan obecny, perspektywy, wyzwania” w prelekcji Adama Rogalińskiego, Zastępcy Dyrektora, Wydz. Gospodarki komunalnej i środowiska Urzędu Miasta Kielce. Profesor Zygmunt Kowalski z Akademii Górniczo Hutniczej objaśniał metodę „BioRen - metoda karbonizacji hydrotermalnej odpadów organicznych HTC”. O prawnych aspektach gospodarki odpadami mówiła natomiast Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Sposób „Segregacji śmieci za pomocą aplikacji na telefon” zaproponował Dariusz Szyfelbein, z firmy Testcom. O grantach dla MŚP prelekcję wygłosiła Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. „Efektywna komunikacja i edukacja w gospodarce odpadami” – to tytuł wykładu Pawła Szadziewicza, Dyrektora Wykonawczego Ekorum. O gospodarce odpadami w Algierii z pasją opowiadał Czesław Rolla, Prezes Zarządu Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej. Na pytanie: „Jak Polacy segregują odpady? Aktualna sytuacja związana z „produkcją” odpadów komunalnych przez mieszkańców Polski” odpowiedział Dominik Szymański, Redaktor prowadzący miesięcznik „Energia i Recykling”, ABRYS. Forum zakończyło wystąpienie Pawła Puchalskiego oraz Iwony Kusio-Szalak z firmy Expecto poświęcone Zamówieniom Publicznym.

(UK)

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.