IMG-0760.jpg

Europejskie projekty szansą rozwoju polskich firm zbrojeniowych

07 września 2022
O tym, że warto korzystać z europejskich projektów badawczo-rozwojowych i współpracować z zagranicznymi rządami, instytucjami i agencjami rozmawiali uczestnicy konferencji „Europejskie projekty szansą dla Grupy PGZ”.

– Europejska Agencja Obrony oferuje duże możliwości dla przedstawicieli sektora obronności. W jej ramach odbywa się wiele paneli technologicznych, w których aktywny udział biorą m.in. przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej – mówił obecny podczas konferencji Marek Kalbarczyk z European Defence Agency, dodając, że PGZ jest obecna przy 8 z 14 tzw. CapTechach. Podkreślał on, że współpracując z EDA można rozwinąć swoją markę i nawiązać kontakty z zagranicznymi konsorcjami, stając się w przyszłości ich pełnoprawnym członkiem. – Uczestnictwo w projektach europejskich daje rozpoznawalność w branży i otwiera wiele drzwi. Oferuje chociażby wewnętrzny dostęp do najnowszych technologii, nie jako odbiorca końcowy, ale podmiot mający realny wpływ na jej tworzenie – dodawał przedstawiciel EDA.

W ostatnim czasie EDA, podobnie jak cała Europa, kładzie duży nacisk na realizację projektów „zielonych”, będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne, również w sektorze przemysłu zbrojeniowego. Europejska Agencja Obrony dokonuje analizy sektora przemysłowego i technologicznego w odniesieniu do uzgodnionych priorytetów UE pod kątem braków i zależności od rynków spoza Unii. – Do jej zadań należy analiza obszarów zdolności produkcyjnych, technologii i umiejętności oraz możliwości wykorzystania  dostępnych instrumentów finansowych UE do wzmocnienia pozycji europejskiej bazy przemysłowo-technologicznej – mówiła przedstawicielka Europejskiej Agencji Obrony.

EDA wspiera współpracę, zapoczątkowuje nowe inicjatywy i wprowadza rozwiązania zwiększające zdolności obronne. Pomaga również państwom członkowskim, które się na to zdecydują, w rozwoju wspólnych zdolności obronnych. Pełni także kluczową rolę w ułatwianiu rozwoju zdolności, które stanowią podstawę unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. EDA działa także na rzecz wzmocnienia europejskiego sektora obrony i pełni rolę pośrednika w procesie kształtowania polityki unijnej, która wywiera wpływ na obronę, poprzez ułatwianie współpracy zainteresowanym stronom z sektora wojskowego państw członkowskich, tak jak ma to miejsce w przypadku Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Departamentu Innowacji MON, płk. Michał Żołnierowicz mówił z kolei o najważniejszych zadaniach realizowanych przez jego pracowników. – Do takich z całą pewnością należy definiowanie propozycji celów strategicznych w obszarze innowacyjnych technik i technologii obronnych, ale również zarządzanie działalnością naukowo-badawczą w resorcie obrony narodowej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym – dodawał. Podkreślał również, że bardzo istotne jest inicjowanie i tworzenie mechanizmów wsparcia polityki innowacyjności w środowisku naukowo-badawczym resortu, w tym organizacja wszelkiego rodzaju konkursów.

Konferencja organizowana przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. pokazała, że zagraniczna współpraca i korzystanie z europejskich projektów oferuje polskim firmom, w tym PGZ, rozwój technologiczny i przede wszystkim aktywny udział w sektorze obronności.

(ŁK)

Polecane aktualności
10 września 2022
Mimo niesprzyjającej pogody tłumy odwiedzają Dzień Otwarty Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wystawę przygotowaną przez Wojsko Polskie możne zwiedzać do 17.00
09 września 2022
Ostatnim akcentem tegorocznej 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego było wręczenie nagród DEFENDER. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Radę Programową i Komisję Konkursową kieleckich targów obronnych. W trakcie uroczystej gali wręczono także m.in. Nagrodę Specjalną Ministra Rozwoju i Technologii, Nagrody Prezesa Targów Kielce oraz nagrody za aranżację stoiska.
09 września 2022
Trzeciego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisana została umowa o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach Klastra Metrologicznego. Aktu podpisania dokonał prezes Targów Kielce dr. Andrzej Mochoń i prezes PGZ Sebastian Chwałek.
08 września 2022
- To już 30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Kielce stały się stolicą europejskiego przemysłu obronnego na te kilka dni, a Polska jest dzisiaj w centrum architektury bezpieczeństwa Europy - mówił Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Targach Kielce w czwartek, 8 września.
08 września 2022
Od pierwszego dnia jubileuszowej edycji MSPO, wystawie sprzętu wojskowego i nowoczesnej technologii, towarzyszą liczne pokazy dynamiczne, które gromadzą sporą grupę zainteresowanych. Najnowsze systemy antydronowe, nowoczesne narzędzia stosowane przez wojsko, czy bezzałogowe statki powietrzne i kamery termowizyjne to tylko część asortymentu wykorzystywanego w pokazach.
08 września 2022
Armatohaubice Krab, czołgi Leopard, bojowe wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone Rosomak, amerykańskie wozy MRAP Cougar będzie można zobaczyć podczas Dnia Otwartego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Będą też koncerty bojowych piosenek i pokazy musztry paradnej. Wydarzenie potrwa od 10.00 do 17.00 w sobotę, 10 września.
08 września 2022
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach na Dzień Otwarty MSPO uruchomił specjalną linię autobusową TK, która pomoże w dotarciu do Targów Kielce w sobotę, 10 września. Na mieszkańców czeka Wystawa Sił Zbrojnych i mnóstwo atrakcji. Wstęp jest bezpłatny.
07 września 2022
W trakcie drugiego dnia targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy: z amerykańskim REB Technologies i Defence Solutions G.T. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.