Elte-grafika-linkedin-1.png
Elte GPS na targach EKOTECH!

Elte GPS i rozwiązania pozwalające monitorować proces odbioru odpadów!

26 stycznia 2022
Firma Elte GPS - producent i realizator wdrożeń systemów teleinformatycznych to kolejny Wystawca Targów EKOTECH. Rozwiązania oferowane przez firmę pozwalają w pełni nadzorować realizację usług odbioru odpadów.

Rozwiązania firmy Elte GPS pozwalają jednostkom samorządowym lub firmom odbierającym odpady na kompletny nadzór nad realizacją usług odbioru odpadów.

Do rozwiązań takich należą systemy identyfikacji pojemników, ważenia odpadów oraz rejestracji obrazu.

Identyfikacja pojemników realizowana jest za pomocą systemu RFID (zestaw anten i czytników) instalowanego na pojazdach oraz identyfikatorów RFID zamontowanych w pojemnikach. Moduł identyfikacji RFID, pozwala na automatyczną identyfikację i rejestrację pojemników podczas ich opróżniania. Zamontowane na pojazdach sygnalizatory optyczno-akustyczne i terminale pokładowe informują załogę o poprawności odczytu identyfikatorów RFID w pojemnikach i zgodności jego opróżnienia z zaplanowanym harmonogramem odbioru odpadów.

Dodatkowo odpowiednio skonfigurowany system identyfikacji RFID, umożliwia również zgłaszanie nieprawidłowości przy realizacji zaplanowanej trasy oraz - opcjonalnie - automatyczną blokadę urządzenia wrzutowego np. w momencie próby opróżnienia pojemnika nieprzewidzianego do odbioru w harmonogramie lub nieposiadającego identyfikatora RFID, bądź wyposażonego w uszkodzony identyfikator RFID.

System ważenia odpadów komunalnych oferowany przez Elte GPS stosowany jest na różnego typu zabudowach pojazdów. Na urządzeniach wrzutowych śmieciarek montowane są czujniki tensometryczne, dzięki którym ważenie pojemników odbywa się automatycznie. Ważenie pojemników następuje w trakcie ich opróżniania, bez zwalniania pracy lub zatrzymywania urządzenia wrzutowego. W trakcie cyklu opróżniania pojemnika system wagowy waży pełny i opróżniony pojemnik – stąd informacja o wadze odebranych odpadów. Podczas procesu ważenia terminale pokładowe - zainstalowane w kabinach pojazdów - wyświetlają informację o masie poszczególnych ważeń odpadów. Pozwala to obsłudze pojazdów na bieżącą kontrolę realizacji zadań.

System automatycznej rejestracji obrazu, instalowany w pojazdach firm realizujących odbiór odpadów, pozwala na udokumentowanie wykonania zadań lub wystąpienia nieprawidłowości w formie zdjęć lub filmów. Zarejestrowane obrazy są zapisywane na zewnętrznym nośniku, np. na karcie SD lub na dysku, a następnie zostają wczytane do systemu.

Jego zaletą jest geotagowanie zarejestrowanych zdjęć i filmów, tym samym umożliwiając wizualizację trasy pojazdu na mapie wraz z widokiem zdjęć zarejestrowanych w danej lokalizacji. Funkcja ta przypisuje pozycję geograficzną do zarejestrowanego obrazu, pozwalając użytkownikowi systemu SPEAN, poprzez wybranie obszaru lub fragmentu ulic, szybkie wyszukanie zdjęcia lub filmu wykonanego w zaznaczonym punkcie geograficznym.

Moduł ten sprawdza się podczas weryfikacji  wykonanych zadań i zgłaszanych reklamacji oraz jest często dodatkowym materiałem, dzięki któremu możliwe jest rozstrzyganie sporów i prowadzenie postępowania wyjaśniającego związanego ze zdarzeniami mającymi miejsce w danym punkcie odbioru odpadów.

Firmy komunalne oraz jednostki samorządowe uzyskują dostęp do informacji, zgromadzonych podczas procesu identyfikacji i ważenia odpadów, poprzez aplikację SEPAN.

Aplikacja pozwala na bieżące monitorowanie procesów odbioru odpadów oraz na generowanie raportów, m.in. pod kątem ilości odebranych odpadów od poszczególnych mieszkańców (Punktów Gromadzenia Odpadów). Uzyskane z systemów Elte GPS informacje wspierają analitykę i ocenę realizacji zleceń, by następnie przełożyć je na właściwe działania operacyjne, w celu obniżenia kosztów odbioru odpadów.

Z pełną ofertą firmy Elte GPS i funkcjonalnościami oferowanych systemów teleinformatycznych będzie można zapoznać się już od 23 do 24 lutego br. podczas targów EKOTECH w Targach Kielce!

(MCh)

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.