black-bags-trash-garbage-bin-during-daytime.jpg

Ekotech: Problematyczne śmieci. Polacy nie wiedzą, jak segregować odpady.

28 stycznia 2021
Tylko 52 proc. Polaków potrafi właściwie segregować śmieci – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Symetria. Najwięcej problemów w przyporządkowaniu odpadów do właściwego pojemnika sprawiają im m.in. puszki dezodorantów, kartony po mleku czy żarówki. Powodem może być brak czytelnych oznaczeń na kontenerach.

Polacy widzą potrzebę segregacji śmieci. 83% respondentów uważa za słuszne konieczność odpowiedniego sortowania. Warto podkreślić, że  2/3 badanych zadeklarowało, że segreguje śmieci nie ze względu na przepisy, ale dlatego, że ma to realny wpływ na środowisko.

Respondenci musieli przyporządkować śmieci do właściwych pojemników. W grupie ponad 500 ankietowanych odsetek poprawnych odpowiedzi wyniósł… 52%. Najwięcej kłopotów z przyporządkowaniem do odpowiedniego kosza przysporzył pojemnik po dezodorancie. Zaledwie 14 proc. wskazało właściwie, gdzie powinien on trafić. Bardzo kłopotliwe okazało się też lustro (zaledwie 19% poprawnych odpowiedzi), a na trzecim miejscu ex aequo znalazły się odchody kota i odpadki z ryb (po 33% poprawnych odpowiedzi).

Wyniki wskazują, że kłopoty z segregacją to problem ogólnopolski i ogólnospołeczny. Mieszkańcy bardziej zurbanizowanych obszarów wykazują się tylko nieco wyższym poziomem wiedzy na temat poprawnej segregacji śmieci w porównaniu z obszarami mniej zurbanizowanymi. Do tego w największych miastach wyniki były bardzo przeciętne. Kobiety wykazują się lepszą wiedzą w zakresie segregacji odpadów niż mężczyźni. Z kolei wiek nie ma żadnego wpływu na jej poziom.

Eksperci Symetrii oceniają, że lata edukowania społeczeństwa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Remedium nie są kary ani ustawy, a działania edukacyjne. A te proponują twórcy targów Ekotech. - Jesteśmy m.in. organizatorami warsztatów dla dzieci i młodzieży, podczas których mówimy o tym, jak segregować śmieci – mówi Marcin Musiał z Targów Kielce. - Bardzo ważną rolę odgrywają również informacje dostępne dla wszystkich obywateli m.in. na wiatach śmietnikowych – to z kolei zadanie dla naszych wystawców –  dodaje menager targów Ekotech.

(MBr)

Polecane aktualności
20 lipca 2021
W czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Eksperci podkreślają jednak, że ich likwidacja mogłaby być tańsza.
22 czerwca 2021
W kwietniu podczas wirtualnej edycji targów Ekotech słuchacze mieli okazję wziąć udział w konferencji dotyczącej norm dla altan śmietnikowych. Współorganizator spotkania – firma Eneris Surowce wraz z Izbą Architektów Rzeczypospolitej przygotowali poradnik, który zawiera szereg praktycznych wytycznych, w tym wzór na odpowiedni wymiar altany.
04 maja 2021
W czasie targów Ekotech on-line przyznano nagrody Ekonowator. Wyróżnienia trafiają do firm i instytucji, których nowatorskie podejście zmienia branżę komunalną. Kto, według komisji konkursowej, zasłużył na tegoroczne nagrody?
29 kwietnia 2021
Specjaliści z zakresu gospodarki odpadowej i recyklingu podczas konferencji „Zamykamy obiegi surowców – energia z Odpadów” rozmawiali o nowych rozwiązaniach opartych o m.in. energię pozyskiwaną z bioodpadów i nowe modele cyrkularne.
29 kwietnia 2021
Konferencja "Norma dla Altan Odpadowych. zróbmy w końcu porządek" w toku. Organizatorem spotkania jest firma Eneris Surowce
29 kwietnia 2021
Wyjątkowa, internetowa edycja Targów Ochrony Środowiska i Gospodarkami Odpadami EKOTECH rozpoczęta.
27 kwietnia 2021
W ofercie firmy znajduje się m.in. produkcja, serwis, modernizacje i montaż instalacji do recyklingu odpadów
27 kwietnia 2021
Polska Ekologia, zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną.