19265.jpg

EKOinnowatorzy poszukiwani! Rusza 3. edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów.

04 listopada 2021
EKOinnowatorzy 2021 to już 3. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do studenckiego ruchu naukowego, którego celem jest wybór najbardziej innowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się działalnością naukową i organizacyjną o charakterze proekologicznym. Organizatorem konkursu jest Instytut Zrównoważonej Energetyki, a współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki.

Ideą konkursu jest promocja osiągnięć studentów reprezentujących uczelnie wyższe na forum ogólnopolskim, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków akademickich, a także wspieranie studentów w dalszej działalności naukowej, technicznej i organizacyjnej.

Udział w konkursie EKOinnowatorzy 2021 mogą wziąć zarówno całe zespoły (koła naukowe i projekty studenckie), jak również indywidualni studenci będący na studiach pierwszego lub drugiego stopnia na dowolnej uczelni wyższej w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach głównych:

  • EKOinnowacyjne Koło Naukowe,
  • EKOinnowacyjny Projekt Studencki,
  • Student EKOinnowator.

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało przewidzianych siedem kategorii specjalnych, które zostaną określone przez Jury konkursowe na podstawie przesłanych zgłoszeń.

Etapy konkursu

Konkurs EKOinnowatorzy 2021 składa się z kilku części.

  • Pierwszy etap to przesyłanie zgłoszeń udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy jest otwarty do 15 listopada 2021 r.).
  • W drugim etapie konkursu studenci wezmą udział w szkoleniach m.in. z zakresu ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji rezultatów projektów oraz ich prezentacji poprzez publikacje naukowe i popularno-naukowe, a także w szkoleniu z zakresu gospodarki odpadami i jej wpływu na środowisko przyrodnicze.
  • Trzeci (główny) etap konkursu to Gala Finałowa, która odbędzie się 10 grudnia 2021 r. Do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów. Każdy z finalistów będzie miał okazję do kilkuminutowego wystąpienia, które będzie oceniane przez Jury konkursowe. Na podstawie ocen wyłonieni zostaną laureaci w każdej z kategorii głównych i specjalnych.

Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy 2021 czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych, a także w kategoriach specjalnych. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie. Dodatkową nagrodą, która została przewidziana przez Organizatora dla zwycięzców konkursu, jest możliwość udziału w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Clean Environment and Energy Research, zaplanowanej na 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.ekoinnowatorzy.pl, a także na stronie Organizatora – Instytutu Zrównoważonej Energetyki. Konkurs współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Polecane aktualności
19 stycznia 2022
Jeden z Partnerów Merytorycznych targów EKOTECH – Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu świętuje w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Z inicjatywy Klastra, podczas spotkania branży komunalnej powstanie punkt informacyjny, gdzie będzie można porozmawiać z ekspertami w zakresie m.in. grantów dla MŚP.
18 stycznia 2022
Istotnym problemem rynku gospodarowania odpadami jest nielegalny przywóz do Polski odpadów z krajów sąsiednich. Rozwiązaniem tej kwestii jest wprowadzenie Systemu Elektronicznego Nadzoru Technicznego.
17 stycznia 2022
Już od wielu lat spotkaniu branży komunalnej towarzyszy Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane przez firmę Ak Nova. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 23 lutego br., podczas pierwszego dnia targów EKOTECH.
14 stycznia 2022
Solidne zamiatarki miejskie oraz nośniki narzędzi mające szerokie spektrum zastosowań – to część oferty kolejnego Wystawcy targów EKOTECH. Podczas spotkania branży komunalnej firma zaprezentuje aż pięć swoich maszyn!
13 stycznia 2022
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dwa nowe rozporządzenia w kwestii recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskazują one m.in. poziomy docelowe, jakie w tym zakresie będą musiały zostać osiągane w kolejnych latach oraz warunki obliczania masy odpadów opakowaniowych.
05 stycznia 2022
Firma Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją m.in. odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych materiałów niebezpiecznych zadeklarował swoją obecność podczas spotkania branży komunalnej!
27 grudnia 2021
Innowacyjne maszyny i technologie renomowanych producentów do przetwórstwa odpadów i biomasy, a także bezpłatne konsultacje i szkolenia techniczne – to tylko część atrakcyjnej oferty firmy AGREX-ECO – Wystawcy targów EKOTECH.
21 grudnia 2021
Dostawca najnowocześniejszych technologii związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem czystości i higieny pracy jednym z Wystawców kolejnej edycji targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.