19265.jpg

EKOinnowatorzy poszukiwani! Rusza 3. edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów.

04 listopada 2021
EKOinnowatorzy 2021 to już 3. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do studenckiego ruchu naukowego, którego celem jest wybór najbardziej innowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się działalnością naukową i organizacyjną o charakterze proekologicznym. Organizatorem konkursu jest Instytut Zrównoważonej Energetyki, a współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki.

Ideą konkursu jest promocja osiągnięć studentów reprezentujących uczelnie wyższe na forum ogólnopolskim, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków akademickich, a także wspieranie studentów w dalszej działalności naukowej, technicznej i organizacyjnej.

Udział w konkursie EKOinnowatorzy 2021 mogą wziąć zarówno całe zespoły (koła naukowe i projekty studenckie), jak również indywidualni studenci będący na studiach pierwszego lub drugiego stopnia na dowolnej uczelni wyższej w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach głównych:

  • EKOinnowacyjne Koło Naukowe,
  • EKOinnowacyjny Projekt Studencki,
  • Student EKOinnowator.

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało przewidzianych siedem kategorii specjalnych, które zostaną określone przez Jury konkursowe na podstawie przesłanych zgłoszeń.

Etapy konkursu

Konkurs EKOinnowatorzy 2021 składa się z kilku części.

  • Pierwszy etap to przesyłanie zgłoszeń udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy jest otwarty do 15 listopada 2021 r.).
  • W drugim etapie konkursu studenci wezmą udział w szkoleniach m.in. z zakresu ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji rezultatów projektów oraz ich prezentacji poprzez publikacje naukowe i popularno-naukowe, a także w szkoleniu z zakresu gospodarki odpadami i jej wpływu na środowisko przyrodnicze.
  • Trzeci (główny) etap konkursu to Gala Finałowa, która odbędzie się 10 grudnia 2021 r. Do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów. Każdy z finalistów będzie miał okazję do kilkuminutowego wystąpienia, które będzie oceniane przez Jury konkursowe. Na podstawie ocen wyłonieni zostaną laureaci w każdej z kategorii głównych i specjalnych.

Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy 2021 czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych, a także w kategoriach specjalnych. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie. Dodatkową nagrodą, która została przewidziana przez Organizatora dla zwycięzców konkursu, jest możliwość udziału w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Clean Environment and Energy Research, zaplanowanej na 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.ekoinnowatorzy.pl, a także na stronie Organizatora – Instytutu Zrównoważonej Energetyki. Konkurs współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.