1z6n4653-20220224-TargiKielce-Ekotech.jpg

Efektywna gospodarka odpadami fundamentem działań na rzecz środowiska

06 października 2022
Gospodarka odpadami to ważny element działań prośrodowiskowych prowadzonych przez samorządy – w tym także te z terenu województwa świętokrzyskiego. Charakter tych działań przekłada się wprost na efektywność całej polityki. Ogromną rolę ma tu również nieustanne podnoszenie świadomości mieszkańców, którzy samodzielnie mają szansę realnie wpłynąć na stan środowiska.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, w 2020 roku Polacy wyprodukowali ponad 13 mln ton odpadów. 59% trafiło do odzysku, czyli zostało poddane recyklingowi, procesom biologicznym (kompostowaniu lub fermentacji), bądź przekształceniu termicznemu pozwalającemu na odzyskanie energii. Unieszkodliwiono natomiast 41% wyprodukowanych odpadów, czyli ponad 5 mln ton. Takie statystyki sugerują, że choć odzyskiwanie surowców z odpadów wydaje się być w Polsce na wysokim poziomie, wciąż mamy ogromne pole do poprawy.

Fundamentem dla działań na rzecz środowiska jest właśnie skuteczna gospodarka odpadami. Istnieje mnóstwo czynników, które mają istotne znaczenie dla jej efektywnego prowadzenia. Należy do nich chociażby wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Zapewnia to możliwość zaspokojenia surowcowych potrzeb społeczeństwa, przy czym ogranicza negatywne aspekty eksploatacji środowiska – z myślą o przyszłych pokoleniach.

Efektywność gospodarki odpadami mierzy się również w kontekście osiągania założonych celów, choćby tych dotyczących poziomów recyklingu w poszczególnych gminach. Jakie działania pomagają pozytywnie wpłynąć na wydajność przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców? Przede wszystkim należy tu wymienić skrupulatną segregację odpadów na wszystkich poziomach: zaczynając od  zakładów produkcyjnych, poprzez miejsca użyteczności publicznej, a na prywatnych gospodarstwach domowych kończąc.

Do ważnych elementów gminnych systemów gospodarki odpadami należy zaliczyć także punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-i. Jest to rozwiązanie korzystne środowiskowo, ale i praktyczne dla mieszkańców. Umożliwia im pozbycie się niektórych rodzajów odpadów, a w tym sprzętu elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i surowcowych, w sposób pozwalający na ich dalsze, selektywne zagospodarowanie. Dzięki podobnym praktykom udaje się skutecznie zmniejszyć udział tego rodzaju odpadów w odpadach zmieszanych, co z kolei skutkuje wzrostem liczby odpadów kierowanych do recyklingu oraz ponownego użycia.

Opierając się na danych za 2020 rok, przytoczonych przez portal Teraz Środowisko, w Polsce działało wówczas 1306 firm zajmujących się odbiorem odpadów. Istniało również ponad 2200 PSZOK-ów. Na terenie kraju zlokalizowanych było 271 składowisk odpadów, których łączna powierzchnia sięgała niemal 1700 ha. Niepokoi fakt, że choć w 2020 roku statystyczny Polak wytworzył 342 kg odpadów, to już w 2021 roku było to 358 kg. Podobny wzrost może się utrzymać także w kolejnych latach, co pokazuje, że recykling odpadów obecnie nie jest już możliwością, a koniecznością.

Polecane aktualności
10 marca 2023
Piotr Sikora "Stalowy" z programu Złomowisko PL został zwycięzcą konkursu wiedzy, organizowanego przez firmę Santrade podczas targów Ekotech.
09 marca 2023
Zakończyły się zmagania w konkursie zręcznościowym, organizowanym przez firmę Santrade podczas targów Ekotech w Targach Kielce.
09 marca 2023
Innowacyjność technologii, jej zastosowanie i korzyści środowiskowe mogli poznać słuchacze wykładu przygotowanego przez firmę NataLab ze Starachowic, zajmującą się niskotemperaturowym odzyskiem metali z płytek drukowanych. Spotkanie odbyło się w Targach Kielce, w drugim dniu Targów EKOTECH.
09 marca 2023
Inteligentny kosz na śmieci, który sam posortuje odpady, nowoczesne zgniatarki wykorzystywane w wielu branżach, cyfrowa giełda odpadów i automat do skanowania i przyjmowania butelek po napojach, to tylko część z wielu nowości, jakie zaprezentowano podczas 23. edycji targów Ekotech.
09 marca 2023
Konkurs literacki, zorganizowany przez wystawcę targów Ekotech, firmę Stantrade został rozstrzygnięty. Uczestnicy walczyli o cenną nagrodę.
09 marca 2023
Kilkudziesięciu przedstawicieli gmin oraz miast i gmin z całej Polski wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Targami Kielce. Wydarzenie odbyło się 9 marca, w ramach Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Tematem konferencji była „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”.
09 marca 2023
Eksperci z branży podzielili się swoją wiedzą podczas konferencji „Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju", która odbyła się drugiego dnia targów Ekotech w Targach Kielce.
08 marca 2023
IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami odbyło się w pierwszym dniu Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2023.