Zapraszamy do odwiedzenia Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na EKOTECH w Targi Kielce.

Główny Punkt Informacyjny jest częścią projektu realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach którego udziela bezpłatnych informacji na temat Funduszy Europejskich wszystkim zainteresowanym w tym również przedsiębiorcom. Od 2022 roku Punkty Informacyjne świadczą usługę INNOPOINT w ramach której każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać bezpłatną informację oraz późniejsze bezpłatne doradztwo. W ramach usługi doradztwo zostanie zaproponowane każdemu przedsiębiorcy który ma ciekawy,  innowacyjny pomysł i chciałby go zrealizować korzystając z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 a zwłaszcza nowego programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”.


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
tel. 41 395 15 21
fax 41 395 16 79
al. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce
www.swietokrzyskie.pro
www.funduszeeuropejskie.gov.pl