ekotech-profil-zwiedzajacego.jpg [136.54 KB]

 

  • Przedstawiciele samorządów
  • Przedsiębiorcy z branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
  • Reprezentanci świata biznesu i nauki
  • Dyrektorzy zakładów komunalnych
  • Właściciele stacji demontażu pojazdów
  • Konsultanci i specjaliści z zakresu ekologii
  • Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska