1. Gospodarowanie odpadami

 • Odzysk (wykorzystanie) odpadów,
 • Unieszkodliwianie odpadów
 • Zbieranie odpadów
 • Transport odpadów
 • Segregacja odpadów
 • Obróbka odpadów
 • Składowanie odpadów
 • Gospodarka odpadami komunalnymi

2. Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)

3. Wyroby dla gospodarki odpadowej

 • Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu
 • Wyposażenie składowisk
 • Wyposażenie sortowni odpadów
 • Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
 • Kompostowanie odpadów
 • Separatory, obróbka osadów ściekowych
 • Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów
 • Pojemniki na odpady
 • Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

4. Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń

5. Sprzęt do pielęgnacji zieleni

6. Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej

7. Rozwiązania informatyczne

8. Gospodarka wodno-ściekowa

 • uzdatnianie wody
 • projektowanie i wykonanie budowli wodno-kanalizacyjnych
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych
 • urządzenia pomiarowe w gospodarce wodno-ściekowej
 • melioracje, odwodnienia i ochrona przeciwpowodziowa

9. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 

10. Gospodarka Obiegu Zamkniętego

11. Technologie i środki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni

8-9.03.2023
Godziny otwarcia
 • 08 III 2023
  09:00 - 17:00
 • 09 III 2023
  09:00 - 17:00
  8-9.03.2023
  Godziny otwarcia
  • 08 III 2023
   09:00 - 17:00
  • 09 III 2023
   09:00 - 17:00