Adam-Rogalinski.jpg
Adam Rogaliński
Z-ca Dyrektora
Adam Rogaliński – z wykształcenia chemik, jako drugi fakultet – kształtowanie i ochrona środowiska człowieka. Żeglarz, podróżnik. Od lat zajmuje się gospodarką odpadami. Doświadczenia podróżnicze zaowocowały m.in. jednym z pierwszych /1999 r./ planów gospodarki odpadami dla miast. Wdrażał reformę gospodarowania odpadami komunalnymi w Kielcach. Współtworzył system wspierania zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi z wykorzystaniem rejestracji obrazu, ważenia poszczególnych pojemników, systemu RFID. Współtworzył koncepcję zautomatyzowanej analizy danych w nadzorze nad gospodarką odpadami komunalnymi. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: Cyfrowe wsparcie procesu zarządzania gospodarką odpadami w Gminie
marta-bielawska.jpg
Dr Marta Bielawska
Specjalista ds. ochrony środowiska w AKNOVA Sp. z o.o.
Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku. Uczestniczyła w ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. zjazdach Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, sympozjach dotyczących mikromorfologii ziarn kwarcu i analiz mikrostruktur w osadach czwartorzędowych, badań środowisk sedymentacyjnych oraz krajobrazów młodoglacjalych, prezentując wyniki własnych prac w postaci posterów oraz referatów. Brała także czynny udział w seminariach oraz warsztatach naukowych dla młodych naukowców. Jako specjalista ds. ochrony środowiska w AKNOVA Sp. z o.o. zajmuje się m.in. opracowaniami środowiskowymi, pozwoleniami sektorowymi, operatami wodnoprawnymi oraz koncepcjami. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: ” Decyzje środowiskowe w gospodarce odpadami - studium przypadku”
Michael-Fegerl.jpg
Michael Fegerl
Doradztwo Środowiskowe i Inżynieryjne, Współzałożyciel Hydreatio
Michael Fegerl ukończył Politechnikę w Grazu na kierunku inżynierii procesowej - budowy zakładów chemicznych. Opracował metodologię komunikacji międzykulturowej we współpracy z Uniwersytetem w Salzburgu (lingwistyka), która została zaimplementowana w narzędziu oprogramowania i wykorzystywana zarówno w przedsiębiorstwie przemysłowym, jak i w projektach europejskich. Posiada doświadczenie m.in. w : analizie, optymalizacji i innowacjach procesów, ze szczególnym naciskiem na efektywność zasobów i produkcję oczyszczoną (RECP); wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego i energetycznego (zgodnie z ISO 14001 i 50001); doradztwie prawnym; wytycznych sektorowych dotyczących oceny środowiskowej i benchmarkingu; międzykulturowej komunikacji wiedzy i Audytora RECP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS itp. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: "Membranowe oczyszczanie ścieków dla zakładów gospodarki odpadami"
Paulina-Opalinska-Mikolajczyk.jpg
Paulina Opalińska-Mikołajczyk
Kierownik Działu Konsultingu
Paulina Opalińska-Mikołajczyk – absolwentka studiów kierunkowych na Wydziale Biologii UAM oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa ochrony środowiska, była urzędniczka, aktywny i zaangażowany w sprawy życia szkoły Rodzic. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji środowiskowych, wniosków o pozwolenia zintegrowane i zezwolenia sektorowe, ekspertyz, audytów, systemów zarządzania środowiskowego. Od czasu do czasu jest prelegentką i szkoleniowcem, na co dzień kieruje zespołem. Podstawy wiedzy i doświadczenia zbudowała pracując w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie miała możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami, wizytacji licznych i rozmaitych instalacji i zakładów oraz zgłębiania wszelakich procesów przetwarzania odpadów. Ma na swoim koncie udział przy opracowaniu i aktualizowaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz zarówno jako urzędnik jak i konsultant opracowanie kilku kluczowych pozwoleń zintegrowanych. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech
Adam-Malyszko-korekta.jpg
Adam Małyszko
Prezes Stowarzyszenia FORS
Przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie recyklingu samochodów oraz szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Aktywny Członek Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu (PSNR). Inicjator wielu praktycznych i legislacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu samochodów oraz innych grup odpadów. Od 18 lat Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS. Twórca systemu ARES – Ambit Recykling System. Prelegent na konferencji FORS, 10 kwietnia, sala konferencyjna Kappa
Agnieszka-Misiejuk.jpg
Agnieszka Misiejuk
Wiceprezes Stowarzyszenia FORS
Radca prawny, prowadzi praktykę w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego zorientowaną na kompleksową obsługę przedsiębiorców w sprawach administracyjnych, gospodarczych, cywilnych oraz prawa pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z reprezentacją przedsiębiorców przed organami administracji publicznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie doradztwa prawnego oraz organizacji szkoleń. Prelegentka na konferencji FORS, 10 kwietnia, sala konferencyjna Kappa
Jolanta-Okonska-Kubica.jpg
Jolanta Okońska-Kubica
Wiceprezes Fundacji ECOLOOP
Ekspert z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej. Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i ekoproduktów, realizacji zrównoważonych projektów, raportowania ESG. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, gospodarki odpadowej i recyklingu, opakowaniowej i odzieżowej i innych. Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej. Zastępca Członka Komitetu Monitorującego FENG w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Komitet Monitorujący - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (poir.gov.pl). Prelegentka na konferencji FORS, 10 kwietnia, sala konferencyjna Kappa
Marta-Witkowska-zdj-korekta.jpg
Marta Witkowska
Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Magister inżynier ochrony środowiska, pracę inżynierską na temat gospodarki odpadami miejskimi, zrealizowała podczas stypendium w Holandii, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała wraz z pojawieniem się Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, mierząc się z koniecznością stworzenia wszystkich elementów systemu. Od 2010 roku Prokurent, Dyrektor Zarządzająca w spółce Scholz Recycling Polska. W latach 2011-2020 pełniła funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS. Specjalista prawa odpadowego na gruncie polskim i europejskim, mediator, potrafiąca łączyć potrzeby branży na różnych szczeblach, zawsze mająca na uwadze ochronę środowiska przyrodniczego. Przedstawi uwagi do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prelegentka na konferencji FORS, 10 kwietnia, sala konferencyjna Kappa
prelegent-Ekotech-Aleksander-Demczuk.jpg
Aleksander Demczuk
Ekspert w dziedzinie dochodzeń popożarowych
mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego „inżynier ryzyka” firm ubezpieczeniowych. Wieloletni współpracownik i szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, firm Viessmann i DeDietrich, SKANSKA S.A., NETIA S.A., ORW-ELS specjalizujący się w zagadnieniach ochrony odgromowej, przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz kotłowni zasilanych gazem, olejem opałowym i peletami. Ekspert w dziedzinie dochodzeń popożarowych i ustalania przyczyn pożarów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Prelegent na konferencji FORS, 10 kwietnia, sala konferencyjna Kappa
MAriusz-Adamik-1.jpg
Mariusz Adamik
Kierownik stacji demontażu pojazdów Ambit Sp. z o.o.
Od 1998 czynnie związany z motoryzacją. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ASO Fiata, Alfa Romeo oraz BMW, gdzie przeszedł szereg szkoleń z zakresu wiedzy technicznej i merytorycznej. Ekspert budowy pojazdów, zarządzania i funkcjonowania działów w serwisach samochodowych. Od 2017 pracuje w firmie Ambit Sp z o.o. na stanowisku Kierownika stacji demontażu, gdzie dodatkowo zajmuje się recyklingiem pojazdów. Prelegent na konferencji FORS, 10 kwietnia, sala konferencyjna Kappa
Rui-Salgado.jpg
Rui Salgado
Group Sales Manager Sotkon Group
Moje doświadczenie zawodowe rozpoczęło się w branży odpadów w 1999 r. (25 lat temu) jako kierownik ds. marketingu w lokalnej firmie produkującej śmieciarki, zamiatarki drogowe, myjki do pojemników i inny sprzęt komunalny. Następnie w 2004 roku dołączyłem do holenderskiej firmy Geesink Norba Group, jednego z najważniejszych europejskich producentów śmieciarek, aby zostać portugalskim kierownikiem sprzedaży i wdrożyć brunch w naszym kraju. Wreszcie, w 2011 roku, rozpocząłem moją obecną pracę w SOTKON jako Kierownik Sprzedaży Grupy. Sotkon to portugalska firma posiadająca oddziały w Portugalii, Hiszpanii, Francji i Turcji (ten we współpracy z lokalną firmą), a także ponad 20 dystrybutorów na całym świecie. Prelegent X MIFOD, 10 kwietnia – Targi Ekotech. Temat prezentacji: ” Zwiększenie wskaźników recyclingu poprzez nowe technologie - doświadczenia portugalskiej firmy SOTKON”.
Patryk-Olszar-XTrack-1.jpg
Patryk Olszar
Zastępca Dyrektora Sprzedaży w firmie XTrack
Nazywam się Patryk Olszar - doświadczony specjalista w dziedzinie sprzedaży, obecnie pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Sprzedaży w firmie XTrack. Przed dołączeniem do obecnego zespołu, zajmowałem się zarządzaniem klientami biznesowymi w dziale sprzedaży samochodów flotowych różnych marek. Moje doświadczenie obejmuje również kierowanie kilkunastoosobowym zespołem obsługi klienta. Odznaczam się udokumentowanymi osiągnięciami w dziedzinie sprzedaży oraz nieustanną chęcią rozwoju zawodowego. Jestem otwarty na nawiązywanie nowych kontaktów i zdobywanie wiedzy. Poza pracą, pasjonuję się podróżami i jazdą na rowerze, co pomaga mi zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Moja determinacja i zapał do osiągania celów świadczą o profesjonalizmie i sukcesach zawodowych. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: Systemy kontroli zbiórki odpadów
Jakub-Smakulski-500x500px.jpg
Jakub Smakulski
ekspert ds. ochrony środowiska, prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO
Jakub Smakulski - Ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska, autor licznych opracowań m.in. raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kontrraportów, programów ochrony środowiska, wniosków o wydanie pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami; autor publikacji w czasopismach branżowych, prelegent podczas ogólnopolskich konferencji z zakresu przepisów ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego. Aktywny członek zespołów roboczych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz konsultant do spraw zmian przepisów dot. branży recyklingu. Od 2011 roku prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO. Prelegent - cykl wykładów - 10 i 11 kwietnia: Ekolog dla Firm i Ekolog dla samorządów.
Katarzyna-Blachowicz-2.jpg
Katarzyna Błachowicz
Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o
Katarzyna Błachowicz jest wiceprezesem zarządu w Centrum Kooperacji Recyklingu – spółce koordynującej Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Jest członkiem zarządu tego klastra od 2019 roku. Jej główne zadania to inicjowanie i wspieranie rozwoju innowacji, konkurencyjności oraz współpracy między firmami i instytucjami naukowymi w obszarze gospodarki odpadami i recyklingu. Ponadto koordynuje Akademię Recyklingu, zapewniając kompleksowe kształcenie oraz edukację społeczeństwa w zakresie zagospodarowania odpadów. K. Błachowicz jest również aktywna w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców oraz jest ekspertem programu Climate Leadership organizowanego przez UNEP/GRID-Warsaw Centre. Jest autorką licznych publikacji na temat recyklingu, odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym i bierze udział w konsultacjach dotyczących aktów prawnych i strategii w tym obszarze. MODERATOR X MIFOD , EKOTECH w Targi Kielce.
Pawel-Augustyn.jpg
Paweł Augustyn
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Paweł Augustyn jest doświadczonym ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku statystyka i ekonometria. Posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich w różnych firmach, głównie w sektorach energetycznym, chemicznym, surowcowym oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii finansowych, zarządzaniu inwestycjami, budowaniu i zarządzaniu zespołami, doradztwie biznesowym oraz kierowaniu sprzedażą. Przez wiele lat pełnił funkcje zarządcze, m.in. jako Członek Zarządu Ciech S.A. i Dyrektor Zarządzający spółki Restaura. Był także Prezesem Zarządu Eneris Surowce, gdzie przeprowadził restrukturyzację, oraz Prezesem Zarządu w spółce H2 Energy Kraków, nadzorując projekt produkcji zielonego wodoru. Paweł Augustyn ukończył liczne szkolenia i kursy, m.in. ICAN Institute Leadership Program oraz kursy z zakresu zarządzania projektami i rachunkowością. Dodatkowo, jest mentorem w Fundacji im. Leopolda Kronenberga.
mateja3-500x500.jpg
Marek Mateja
Ekspert ds. ochrony środowiska w Carrefour Polska
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej. Wieloletni pracownik administracji publicznej w zakresie kontroli wymagań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wdrożeniowiec modeli Lean Management oraz GOZ w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pełnomocnik i wdrożeniowiec systemów ISO 14001 oraz ISO 50001. Analityk i praktyk w stosowaniu prawa regulującego kwestie ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarkę odpadami i opakowaniami. Obecnie piastujący funkcję Managera ds. ochrony środowiska w Carrefour Polska, w ramach której koordynuje wdrożenie dyrektywy SUP oraz uczestniczy pracach zespołu wdrażającego system kaucyjny. Prelegent - Debata „Start systemu kaucyjnego. Znaczenie dla konsumenta i biznesu.” 11 kwietnia, godz. 10.00-11.30, sala konferencyjna F1, hala F
Filip-Piotrowski-500x500.jpg
Filip Piotrowski
Ekspert Climate Leadership UNEP/GRID-Warszawa
Ekspert Climate Leadership UNEP/GRID-Warszawa, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, ekspert z zakresu socjologii środowiska i problemów społecznych generowanych przez wrażliwe społecznie i jednocześnie istotne środowiskowo inwestycje, zaangażowany w projekty dotyczące zmian prawnych dotyczących GOZ, a szczególności ROP i systemów kaucyjnych, wspierający samorządy i przedsiębiorstwa we wdrażaniu zmian prośrodowiskowych. Reprezentant strony społecznej w procesie tworzenia prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym ustaw wdrażających w Polsce SUP i system kaucyjny. Członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Prelegent - Debata „Start systemu kaucyjnego. Znaczenie dla konsumenta i biznesu.” 11 kwietnia, godz. 10.00-11.30, sala konferencyjna F1, hala F
Krzysztof-Kieszkowski-500x500.jpg
Krzysztof Kieszkowski
Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko
Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Twórca kampanii CSR na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i rewitalizacji miast. Stawiając na rozwój #SmartEdu wspierał tworzenie i rozwój ogólnopolskich projektów z obszaru GOZ: Elektryczne Śmieci, EKOzwroty, Polska Stolica Recyklingu i OSP na straży środowiska. Poprzez realne i ciekawe działania inspiruje innych do przekraczania granic w kreowaniu i komunikacji – ule z bębna od pralki, ekologiczne szachy i łaziki z recyklingu to tylko elementy służące budowaniu pozytywnych emocji wokół tematu selektywnej zbiórki odpadów i zamykania obiegu.Stawia na rozwój idei smart community, czyli świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa w oparciu o #SmartEdu gdzie wiedza wynika z doświadczenia, emocji i grywalizacji. Prowadzący debatę „Start systemu kaucyjnego. Znaczenie dla konsumenta i biznesu.” 11 kwietnia, godz. 10.00-11.30, sala konferencyjna F1, hala F
sebastiananiol-500x500.jpg
Sebastianł Anioł
Inpost
Od czternastu lat związany z InPost, gdzie przez lata pełnił funkcje w Zarządzie spółki. Obecnie odpowiedzialny za Dział Innowacji Logistycznej, gdzie skutecznie wprowadza m.in. rozwiązania związane ze zrównoważonym transportem ostatniej mili. Wcześniej pracował w firmie kurierskiej Siódemka jako m.in. Dyrektor Operacyjny, związany był również z firmą spedycyjną Schenker, gdzie świadczył usługi z obszaru IT.Prelegent licznych konferencji branżowych, wykładowca na kierunku Nowa Mobilność, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz PSPA. Prelegent - Debata „Start systemu kaucyjnego. Znaczenie dla konsumenta i biznesu.” 11 kwietnia, godz. 10.00-11.30, sala konferencyjna F1, hala F
Marcel-Rakowski-500x500.png
Marceli Rakowski
PolKa operator Systemu Kaucyjnego
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów kaucyjnych i compliance środowiskowego. Wcześniej jako prezes wykonawczy ds. rozwoju w Reverse Logistics Group oraz członek zarządu działu Comply w Grupie Reconomy był odpowiedzialny za prowadzenie jednostki biznesowej zajmującej się systemami kaucyjnymi, działającej na poziomie lokalnym i globalnym. Jest ekspertem w rozwiązaniach technologicznych dla odwróconego łańcucha dostaw, systemów kaucyjnych oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Blisko współpracuje ze wszystkimi interesariuszami związanymi z systemem kaucyjnym, w tym: producentami, handlowcami, recyklerami, producentami opakowań, podmiotami wdrażającymi zgodność, rządami i konsultantami.Współzałożyciel i prezes zarządu Ecoloop Group. Wykładowca na Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Maastricht University oraz IESE Business School. Prelegent - Debata „Start systemu kaucyjnego. Znaczenie dla konsumenta i biznesu.” 11 kwietnia, godz. 10.00-11.30,
Ewa-19.10.20210127-500x500.jpg
Ewa Badowska
Radczyni prawna, partnerka w kancelarii prawnej GDBD
Od 17 lat specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Wspiera przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, produkujących opakowania i zajmujących się gospodarką odpadami, organizacje odzysku. Członkini stowarzyszenia Natureef, w którym przewodniczy grupie legislacyjnej. Pomysłodawczyni kampanii informacyjno-edukacyjnej Opakowanie w sam raz. Autorka licznych publikacji dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, wykładowczyni. Z pasją od lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Prelegentka - Debata „Start systemu kaucyjnego. Znaczenie dla konsumenta i biznesu.” 11 kwietnia, godz. 10.00-11.30, sala konferencyjna F1, hala F
Anna-Specht-Schampera.jpg
Anna Specht-Schampera
Partner Działu Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami w SDZLEGAL SCHINDHELM
Anna Specht-Schampera zajmuje się prawem zamówień publicznych i gospodarką odpadami. Doradza firmom w branży gospodarki odpadami w szerokim zakresie, a także przedsiębiorcom wytwarzającym odpady, w szczególności przemysłowe. Doradza firmom budowlanym, projektowym i zajmującym się nadzorem budowlanym przy projektach infrastrukturalnych i liniowych, m.in. w przetargach kolejowych i drogowych, dotyczących rozbudowy lotnisk, budowy i modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów. W Kancelarii SDZlegal Schindhlem jest wspólnikiem odpowiedzialnym za dział „Prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami”. Wyróżniona przez Chambers&Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także ekspertem prawnym Rady RIPOK. Prelegent X MIFOD, 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: Wpływ zmian prawnych na koszty funkcjonowania instalacji gospodarki odpadami.
Jacek-Chrzastek.jpg
Jacek Chrząstek
Dyrektor Handlowy Strabag Umweltanlagen GmbH Drezno, Niemcy
Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zarządzania na Nijenrode University (Holandia) i Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i firm inżynieryjno – konsultingowych. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu polityki ekologicznej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Od 2004 roku kierował przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Wspólnych Wdrożeń (Join Implementation) w oparciu o redukcję emisji biogazu ze składowisk odpadów oraz projektów wzbogacania biogazu składowiskowego. Od 2008 r., w ramach koncernu Strabag, zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na rynek polski technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, koncentrując się na technologiach kompostowania i wytwarzania biogazu z bioodpadów oraz geotermią wysokotemperaturową. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: Fermentacja - zagospodarowanie produktów fermentacji metanowej bioodpadów.
Ladislav-Halasz.jpg
Ing. Ladislav Halász, PhD
Zastępca dyrektora generalnego AWI (Stowarzyszenie Przemysłu Odpadowego Republiki Słowackiej)
Ing. Ladislav Halász, PhD, jest inżynierem środowiska i absolwentem VUT Brno (CZ) i STUBratislava (SK). Przez ponad 15 lat pracował w sektorze motoryzacyjnym.Wprowadził system zarządzania środowiskowego w firmach motoryzacyjnych Peugeot Citroen Slovakia PSA i Jaguar Land Rover Slovakia. Pracował nad projektami w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu i odzysku energii z odpadów, oczyszczania ścieków i redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od 2020 r. jest częścią firmy ewia, a.s. na stanowisku dyrektora regionalnego, a od 2022 r. również dyrektora technicznego KOSIT, a.s. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: Gospodarka odpadami w Słowacji, stan obecny i wyzwania.
Maciej-Kielbus.jpg
Maciej Kiełbus
ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.
Redaktor naczelny czasopisma internetowego PRAWO DLA SAMORZĄDU. Współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych oraz branżowych. Doświadczony trener i prelegent. Prelegent X MIFOD , 10 kwietnia – Targi Ekotech Temat wystąpienia: Obowiązki gmin i związków międzygminnych w zakresie osiągania poziomów recyklingu odpadów - możliwości i sankcje.
Hanna-Zaja-czkowska-500x500.jpg
Hanna Zajączkowska
Członek Zarządu, Dyrektor Dywizji Usług Środowiskowych
Dołączyła do FBSerwis SA w grudniu 2021 roku, gdzie zajmowała stanowisko Dyrektora Działu Klientów Komercyjnych, a później Biura Zarządzania Kontraktami, jednocześnie sprawując funkcje w spółkach zależnych – Członka Zarządu w FBSerwis Odbiór oraz Wiceprezesa Zarządu ZPO Zawisty. We wrześniu 2023 roku została powołana na Członka Zarządu FBSerwis SA i przejęła odpowiedzialność za działalność i rozwój Dywizji Usług Środowiskowych. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją z ochrony atmosfery. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa ochrony środowiska, a także menadżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej. Prelegent X MIFOD, 10 kwietnia – Targi Ekotech.Temat wystąpienia: Bariery w osiąganiu wyższych poziomów recyklingu – powody ich powstania i możliwości pokonania.
Wiktor-Kuczynski.jpg
Wiktor Kuczyński
Zastępca Dyrektora Sprzedaży XTrack
WIKTOR KUCZYŃSKI, wielokrotnie nagradzany specjalista ds. sprzedaży i rozwoju biznesu z solidnymi doświadczeniami w zakresie ciągłego osiągania celów i poszukiwania nowych możliwości. XTrack daje możliwość m.in. monitowania pojazdów na mapie z uwzględnieniem warstw oraz lokalizacji własnych, rejestrowania poszczególnych parametrów pracy maszyn i zabudów, planowania i optymalizowania tras przejazdów, identyfikowania i zarządzania różnymi obiektami, kontrolowania gospodarki paliwowej, elektronicznej komunikacji dyspozytora i kierowców, zestawiania ze sobą i analizowania wszystkich zgromadzonych w systemie danych. Te niewątpliwe zalety systemu XTrack zadecydowały o jego popularności w takich branżach jak komunalna, budowalna, dystrybucyjna, handlowa, rolna, leśna czy transportowa. Nasze rozwiązania można także znaleźć na lotniskach, w kolejnictwie czy pojazdach służb publicznych. Prelegent X MIFOD, 10 kwietnia – Targi Ekotech. Temat wystąpienia: „Systemy kontroli zbiórki odpadów”