Gmina Kielce posiada 99.965% akcji w kapitale zakładowym spółki, pozostałe 0,035% jest w posiadaniu osób fizycznych.

Autor:
Data publikacji:
2019-11-22 10:05:20
Data aktualizacji:
2020-12-18 12:33:27