Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. 

Podstawa prawna tworzenia BIP:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Biuletyn Informacji Publicznej Targów Kielce S.A. jest dostępny na stronie internetowej po adresem http://www.bip.targikielce.pl 

Stronę obsługuje się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami obsługi stron internetowych. 

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udostępnione są według menu przedmiotowego umieszczonego po prawej stronie ekranu, obejmującego następujące kategorie:
- Status Prawny,
- Przedmiot Działalności,
- Organizacja,
- Organy i Osoby Sprawujące Funkcje,
- Struktura Własnościowa,
- Majątek. 

Po prawej stronie ekranu powyżej menu przedmiotowego znajduje się odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl), redagowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W dolnej części ekranu dostępne są zakładki z następującą zawartością:
- Redakcja - kontakt do zespołu redakcyjnego Biuletynu, 
- Instrukcja korzystania z BIP - niniejszy tekst.

Autor:
Data publikacji:
2019-11-22 09:51:44
Data aktualizacji:
2022-12-19 10:18:55