Majątek, którym dysponuje spółka na dzień 31 grudnia 2022 r., wynosi 197.819.520,71 zł.

 

 

Autor:
Cezariusz Matla
Data publikacji:
2019-11-22 10:06:32
Data aktualizacji:
2023-06-28 12:01:45