Majątek, którym dysponuje spółka na dzień 31 grudnia 2021 r., wynosi 188 412 478,97 zł.

 

 

Autor:
Cezariusz Matla
Data publikacji:
2019-11-22 10:06:32
Data aktualizacji:
2022-05-19 11:12:04