Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Gmina Kielce (99.965% akcji w kapitale zakładowym spółki).


Rada Nadzorcza: 

Włodzimierz Stępień - Przewodniczący
Maria Fidzińska-Dziurzyńska - Wiceprzewodnicząca
Tomasz Kokowski - Sekretarz Zarząd: 

Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu
Bożena Staniak - Wiceprezes Zarządu

Autor:
Data publikacji:
2019-11-22 10:02:55
Data aktualizacji:
2020-12-18 12:32:45