Menu - nagłówek (dodatkowe)

Zaloguj się

PL

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Gmina Kielce (99.965% akcji w kapitale zakładowym spółki).


Rada Nadzorcza: 

Włodzimierz Stępień - Przewodniczący
Maria Fidzińska-Dziurzyńska - Wiceprzewodnicząca
Tomasz Kokowski - Sekretarz Zarząd: 

Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu
Bożena Staniak - Wiceprezes Zarządu

Autor:
Cezariusz Matla
Data publikacji:
2019-11-22 10:02:55
Data aktualizacji:
2020-12-18 12:32:45
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy