Targi Kielce spółka akcyjna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000352242

Kapitał zakładowy: 68.519.900,00 zł

Autor:
Data publikacji:
2019-11-22 09:54:11
Data aktualizacji:
2020-12-18 12:31:59