1. Architektura

Projektowanie nowych obiektów sakralnych • Projekty renowacyjne i adaptacyjne obiektów sakralnych • Projekty rewitalizacyjne obiektów sakralnych

2. Architektura wnętrz

Projektowanie wnętrz nowych obiektów sakralnych • Projektowanie wnętrz sakralnych • Projekty i aranżacje oświetleniowe • Projekty i wykonanie nagłośnienia obiektów sakralnych
Projekty okolicznościowe /np. ołtarze polowe/ • Projekty i wykonanie wyposażenia obiektów sakralnych /ołtarze, ławki, konfesjonały itp./

3. Architektura krajobrazu

Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów sakralnych • Projektowanie i wykonanie zieleni w obiektach sakralnych • Projektowanie i wykonanie zieleni okolicznościowej

4. Nekropolie

Zakładanie nekropolii • Systemy administracyjne nekropolii • Rewitalizacja i konserwacja nekropolii • Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na terenach nekropolii

5. Budownictwo

Realizacja nowych obiektów sakralnych • Usługi konserwatorsko remontowe dla obiektów sakralnych • Usługi instalatorskie • Usługi wodno kanalizacyjne • Instalacje elektryczne • Instalacje grzewcze • Termomodernizacja obiektów sakralnych • Finansowanie projektów i prac budowlanych • Zabezpieczenie obiektów sakralnych

6. Instalacje alarmowe

Monitoring i ochrona • Instalacje i ochrona przeciwpożarowa • Sprzęt ratowniczy • Ubezpieczenia

7. Sztuka

Malarstwo • Rzeźba • Witrażnictwo • Kamieniarstwo • Kowalstwo artystyczne • Metaloplastyka • Usługi konserwatorskie • Ubezpieczenia obiektów sztuki sakralnej • Rzeczoznawstwo

8. Ludwisarstwo, budowa i renowacja zegarów

 

 

9. Muzyka

Budowa i renowacja organów • Instrumenty muzyczne • Wydawnictwa muzyczne • Kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej

10. Szaty i naczynia liturgiczne

Projektowanie szat i naczyń liturgicznych • Wyrób szat i naczyń liturgicznych • Renowacja i konserwacja • Przechowywanie szat i naczyń liturgicznych

11. Kancelaria, Archiwum, Biblioteka

Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki • Wyposażenie kancelarii, archiwum i biblioteki • Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki • Sprzęt i materiały biurowe 

12. Wydawnictwa religijne

Literatura religijna • Wydawnictwa katechetyczne • Wydawnictwa naukowe z zakresu teologii, filozofii, prawa • Wydawnictwa liturgiczne • Homiletyka • Prasa religijna

13. Ewangelizacja multimedialna

Film • Radio • Reklama wizualna • Public Relations • Komunikacja werbalna i niewerbalna • Organizacja koncertów i imprez • Internet • Sprzęt multimedialny

14. Szkoły i uczelnie wyznaniowe

 

 

15. Domy rekolekcyjne

 

 

16. Turystyka religijna

 

 

17. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne

 

 

18. Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych

 

 

19. Systemy informatyczne i tworzenie baz danych

 

 

20. Dewocjonalia

 

 

21. Poligrafia

 

 

22. Odzież i konfekcja

 

 

23. Produkcja węglików do trybularzy i kadzideł

 

 

10-12.06.2024
Godziny otwarcia
 • 10 VI 2024
  09:00 - 17:00
 • 11 VI 2024
  09:00 - 17:00
 • 12 VI 2024
  09:00 - 16:00
  10-12.06.2024
  Godziny otwarcia
  • 10 VI 2024
   09:00 - 17:00
  • 11 VI 2024
   09:00 - 17:00
  • 12 VI 2024
   09:00 - 16:00