SACROEXPO (19-21.06.2023)

XXIV Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO

1. Architektura
Projektowanie nowych obiektów sakralnych • Projekty renowacyjne i adaptacyjne obiektów sakralnych • Projekty rewitalizacyjne obiektów sakralnych

2. Architektura wnętrz
Projektowanie wnętrz nowych obiektów sakralnych • Projektowanie wnętrz sakralnych • Projekty 
i aranżacje oświetleniowe • Projekty i wykonanie nagłośnienia obiektów sakralnych
Projekty okolicznościowe /np. ołtarze polowe/ • Projekty i wykonanie wyposażenia obiektów sakralnych /ołtarze, ławki, konfesjonały itp./

3. Architektura krajobrazu 
Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów sakralnych • Projektowanie 
i wykonanie zieleni w obiektach sakralnych • Projektowanie i wykonanie zieleni okolicznościowej 

4. Nekropolie
Zakładanie nekropolii • Systemy administracyjne nekropolii • Rewitalizacja i konserwacja nekropolii • Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na terenach nekropolii

5. Budownictwo
Realizacja nowych obiektów sakralnych • Usługi konserwatorsko remontowe dla obiektów sakralnych • Usługi instalatorskie • Usługi wodno kanalizacyjne • Instalacje elektryczne • Instalacje grzewcze • Termomodernizacja obiektów sakralnych • Finansowanie projektów 
i prac budowlanych • Zabezpieczenie obiektów sakralnych

6. Instalacje alarmowe
Monitoring i ochrona • Instalacje i ochrona przeciwpożarowa • Sprzęt ratowniczy • Ubezpieczenia

7. Sztuka 
Malarstwo • Rzeźba • Witrażnictwo • Kamieniarstwo • Kowalstwo artystyczne • Metaloplastyka • Usługi konserwatorskie • Ubezpieczenia obiektów sztuki sakralnej • Rzeczoznawstwo

8. Ludwisarstwo, budowa i renowacja zegarów

9. Muzyka 
Budowa i renowacja organów • Instrumenty muzyczne • Wydawnictwa muzyczne • Kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej

10. Szaty i naczynia liturgiczne
Projektowanie szat i naczyń liturgicznych • Wyrób szat i naczyń liturgicznych • Renowacja i konserwacja • Przechowywanie szat i naczyń liturgicznych

11. Kancelaria, Archiwum, Biblioteka
Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki • Wyposażenie kancelarii, archiwum i biblioteki • Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki • Sprzęt i materiały biurowe 

12. Wydawnictwa religijne
Literatura religijna • Wydawnictwa katechetyczne • Wydawnictwa naukowe z zakresu teologii, filozofii, prawa • Wydawnictwa liturgiczne • Homiletyka • Prasa religijna 

13. Ewangelizacja multimedialna 
Film • Radio • Reklama wizualna • Public Relations • Komunikacja werbalna i niewerbalna • Organizacja koncertów i imprez • Internet • Sprzęt multimedialny

14. Szkoły i uczelnie wyznaniowe

15. Domy rekolekcyjne

16. Turystyka religijna

17. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne 

18. Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych

19. Systemy informatyczne i tworzenie baz danych

20. Dewocjonalia

21. Poligrafia

22. Odzież i konfekcja

23. Produkcja węglików do trybularzy i kadzideł