Wykonanie elementów graficznej oprawy imprez targowych

Pliki do pobrania

Wymiana nakryw w kanałach technologicznych w halach wystawienniczych na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa wykładziny dywanowej Bentzon Beta do Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa urządzeń do tłumaczenia symultanicznego

Pliki do pobrania

Wymiana krawężnika drogowego wzdłuż parkingów za halami B - D wraz z wyprofilowaniem skarpy przy ogrodzeniu

Pliki do pobrania

Remont 3 szt. hydrantów podziemnych na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce SA

Pliki do pobrania

Wykonanie zabudowy standardowej i indywidualnej na imprezach targowych organizowanych przez Targi Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Remont ogrodzenia - Targi Kielce S.A.

Przedłuża się termin składania ofert do 26.09.2014 r. do godz. 12.00

Pliki do pobrania

Dostarczenie kalendarzy książkowych dla Targów Kielce

Przeprowadzenie Badania Sprawozdania Finansowego

Pliki do pobrania

Remont instalacji odgromowej na budynku administracyjnym Targów Kielce S.A. przy ul. zakładowej 1

Uwaga !
W poz. 16 przedmiaru wystąpił błąd - należy policzyć zgodnie z projektem 7 szt. iglic o wys. 1,5 m
 

Pliki do pobrania

Dostawa miksera oraz reflektora prowadzącego

Pliki do pobrania

Remont nawierzchni żwirowej za halą wystawową G na terenie Targów Kielce

Pliki do pobrania