Remont istniejącej instalacji wody lodowej wraz z przebudową automatyki wentylacji dla potrzeb klimatyzacji hal wystawienniczych F i G na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa serwera Dell

Uwaga: poprawiony termin składania ofert na 24.04.2024

Pliki do pobrania

Dostawa i montaż oraz włączenie do instalacji i uruchomienie kompresora śrubowego z osuszaczem o napędzie elektrycznym

Pliki do pobrania

Modernizacja wejścia do pomieszczenia sprężarkowni na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Zabezpieczenie siatką ochronną dolnej części konstrukcji zadaszenia wejść hali E

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA

Pliki do pobrania

Przegląd okresowy stacji transformatorowej SN „Targi Kielce 1584”

Termin zgłaszania ofert został przedłużony do 20 listopada 2015 r.

Pliki do pobrania

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Pliki do pobrania

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Pliki do pobrania

Stworzenie prezentacji multimedialnej - katalogu targów na płycie CD

Pliki do pobrania

Wynajem namiotów w dniu 3 września 2015 roku

Pliki do pobrania

Wykonanie kalenicy w dachu hali E na terenie Targów Kielce S.A.

Uwaga: Ponieważ  14.08.2015r. jest w Targach Kielce SA dniem wolnym od pracy, przesuwa się termin składania ofert do dnia 17.08.2015r do godz. 12.00

 

Pliki do pobrania

Renowacja posadzki w hali wystawowej C

Pliki do pobrania

DOSTARCZENIE GADŻETÓW REKLAMOWYCH DLA TARGÓW KIELCE