Dostawa urządzeń nagłośnieniowych, oświetleniowych i komputerowych do Targów Kielce S.A.

Dostawa - zakup plotera wielkoformatowego

Pliki do pobrania

SKŁAD KATALOGÓW TARGOWYCH DLA TARGÓW KIELCE W 2016 ROKU

Pliki do pobrania

DRUK KATALOGÓW TARGOWYCH DLA TARGÓW KIELCE W 2016 ROKU

Pliki do pobrania

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej spółki Targi Kielce SA

Pliki do pobrania

Zapytanie dotyczące dostawy i montażu hal namiotowych "I", "H", "L" wraz z ogrzewaniem, w Kielcach przy ulicy Zakładowej 1

Termin zgłaszania ofert został przedłużony do 23 listopada 2015 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA

Pliki do pobrania

Przegląd okresowy stacji transformatorowej SN „Targi Kielce 1584”

Termin zgłaszania ofert został przedłużony do 20 listopada 2015 r.

Pliki do pobrania

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Pliki do pobrania

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Pliki do pobrania