Wymiana nakryw w kanałach technologicznych w halach wystawienniczych na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa wykładziny dywanowej Bentzon Beta do Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa urządzeń do tłumaczenia symultanicznego

Pliki do pobrania

Usługa cateringowa – Bankiety 2024 świadczone dla Targów Kielce

Pliki do pobrania

Zapytanie dotyczące dostawy i montażu hal namiotowych "I", "H", "L" wraz z ogrzewaniem, w Kielcach przy ulicy Zakładowej 1

Termin zgłaszania ofert został przedłużony do 23 listopada 2015 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA

Pliki do pobrania

Przegląd okresowy stacji transformatorowej SN „Targi Kielce 1584”

Termin zgłaszania ofert został przedłużony do 20 listopada 2015 r.

Pliki do pobrania

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Pliki do pobrania

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Pliki do pobrania

Stworzenie prezentacji multimedialnej - katalogu targów na płycie CD

Pliki do pobrania

Wynajem namiotów w dniu 3 września 2015 roku

Pliki do pobrania

Wykonanie kalenicy w dachu hali E na terenie Targów Kielce S.A.

Uwaga: Ponieważ  14.08.2015r. jest w Targach Kielce SA dniem wolnym od pracy, przesuwa się termin składania ofert do dnia 17.08.2015r do godz. 12.00

 

Pliki do pobrania