Bez-tytulu.png
Patronaty Honorowe targów EKOTECH.

Targi EKOTECH z ważnymi Patronatami

01 lutego 2022
Wsparcie strategicznych dla branży podmiotów nie tylko podnosi jakość merytoryczną targów, ale wpływa również na poziom wydarzeń towarzyszących. Jakie instytucje objęły Patronatem Honorowym tegoroczną edycję spotkania branży komunalnej?

Targi branży komunalnej uzyskały Patronat Honorowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH odbędą się już po raz 22. w Targach Kielce. Zakres branżowy targów jest bardzo szeroki. W spotkaniu biorą udział m.in. producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami, producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci, przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele świata nauki. W programie EKOTECH zaplanowano kilka branżowych spotkań i konferencji, w tym m.in. Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, konferencję „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” oraz blok prelekcji skierowanych do stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadami. Nie zabraknie punktów, w których będzie można uzyskać informacje nt. prawidłowego gospodarowania odpadów komunalnych oraz zasad segregacji odpadów.

Targi EKOTECH zaplanowano od 23 do 24 lutego br. w Targach Kielce. Spotkaniu branży komunalnej towarzyszą targi odnawialnych źródeł energii i energetyki konwencjonalnej ENEX/ENEX Nowa Energia oraz Międzynarodowe Targi Izolacji 4Insulation.

(MCh)

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.