v2osk-0tBBEPYqGco-unsplash.jpg
Porady w zakresie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów oraz skupów złomu.

Wszystko o stacjach demontażu pojazdów na EKOTECH!

28 stycznia 2022
Złom Kawiarnia, spotkania informacyjne oraz tematyczne prelekcje poświęcone stacjom demontażu pojazdów i skupom złomu – to część wydarzeń towarzyszących targom EKOTECH. Wydarzenie odbędzie się od 23 do 24 lutego br. w Targach Kielce!

Podczas spotkania branży komunalnej zaplanowano blok prelekcji dla Stacji Demontażu Pojazdów przygotowywany przez Stowarzyszenie Eko Auto pt. „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji”. Planowane zmiany przepisów w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przepisy i praktyczne przykłady w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz sprawozdawczość i kontrole na stacji demontażu pojazdów – to część z zagadnień poruszanych podczas spotkania.

Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/zglos-udzial-w-konferencji

Firma Ekolog z Poznania zorganizuje z kolei spotkanie informacyjne pt. „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów”. Konferencja dedykowana dla skupów złomu, zakładów przetwarzania odpadów, komisów handlujących samochodami, firm handlujących używanymi częściami samochodowymi i dla zainteresowanych otwarciem stacji demontażu pojazdów, punku zbierania pojazdów i skupu złomu.

Link do rejestracji na konferencję: https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/zglos-udzial-w-konferencji

Oba powyższe wydarzenia uzupełni Złom Kawiarnia i Strefa Ekspertów z poradami w zakresie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.

Partnerem Medialnym targów EKOTECH jest portal ZŁOM.INFO.PL skierowany do firm i ludzi działających aktywnie na rynku skupu sprzedaży, przerobu  złomu stalowego oraz metali kolorowych. Na stronie zlom.info.pl znajdują się również informacje o spotkaniu branży komunalnej.

Zapraszamy już od 23 do 24 lutego br. do Targów Kielce na Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami!

Link do rejestracji na targi: https://www.targikielce.pl/ekotech/rejestracja-zwiedzajacych

(MCh)

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.